W ujęciu miesięcznym wynagrodzenie w lipcu wzrosło o 1,4 proc.

Jak podał Urząd przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2015 r. wyniosło 4 tys. 093,38 zł.

(PAP)