Mimo ustawy wydłużającej wiek emerytalny istnieje ryzyko, że ci, którzy będą chcieli opuścić rynek pracy wcześniej, zrobią to bez problemu dzięki furtce, którą stwarza rozwiązanie dotyczące częściowych emerytur.

Zaproponowane przez koalicjantów rozwiązanie pozwoli kobietom po 62. roku życia i mężczyznom po ukończeniu 65 lat, którzy mają wypracowany staż pracy (odpowiednio 35 i 40 lat), przejść na świadczenie wynoszące połowę wypracowanej przez nich emerytury. W dodatku będzie je można łączyć z pracą.

Cytowani przez gazetę eksperci uważają, że mając taką możliwość, większość osób bez oporu z niej skorzysta.

Więcej na http://www.rp.pl (PAP)

sto/