W ujęciu kwartalnym zatrudnienie w II kwartale 2012 r. wzrosło o 0,1 proc.

W I kwartale 2012 roku zatrudnienie wzrosło o 0,5 proc. rok do roku, a w ujęciu kwartalnym spadło o 0,1 proc. (PAP)

nik/ pad/