W zależności od formy kształcenia będzie można dostać od 9 do 15 tys. zł. To oferta dla osób pracujących czy bezrobotnych, które chcą się uczyć, rozwijać, zdobywać nowe umiejętności i kompetencje, ale takie, których potrzebują pracodawcy w regionie. Na wsparcie może liczyć minimum ok. 4,7 tys. osób.

Mówiono o tym w poniedziałek w Białymstoku na konferencji na temat tego projektu, który realizują wspólnie powiat sokólski, białostocki, miasto Białystok i wyłoniona w przetargu instytucja edukacyjna.

Marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński powiedział, że region ten w ostatnich latach "szybko" się rozwija, zwłaszcza dzięki wsparciu z funduszy europejskich, ale cały czas brakuje tam odpowiednich kadr. Dlatego - jak podkreślał - tak ważne jest podnoszenie kwalifikacji i inwestowanie w wykształcenie mieszkańców.

Marszałek wskazał, że projekt ma innowacyjny charakter. Polega to na tym, że to osoba, która chce się dokształcać określa jakie umiejętności chciałaby zdobyć, nikt jej do tego nie zmusza, sama wykazuje aktywność, sama wybiera miejsce, gdzie chce się uczyć. Muszą być jednak wybierane tylko te podmioty edukacyjne i szkoleniowe, które są certyfikowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i są w Bazie Usług Rozwojowych. Ma to gwarantować jakość kształcenia.

"To nie wydawanie pieniędzy, a ich inwestowanie w kompetencje mieszkańców" - podkreśliła dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz.

Biura projektu będą w Białymstoku, Sokółce i Łapach, będzie też można rejestrować się on-line - poinformował starosta sokólski Piotr Rećko. Powiat sokólski jest liderem projektu. Nabór wniosków o dofinansowanie ruszy najprawdopodobniej w grudniu.

Cały projekt będzie kosztował ponad 55 mln zł. Uczestnicy kursów czy studiów będą musieli wnieść ok. 12 proc. wkładu własnego. Propozycje szkoleń będą oceniane przez konsultantów. Przedsięwzięcie zakończy się w połowie 2020 r.

Identyczne projekty w Podlaskiem są też realizowane w subregionach łomżyńskim i suwalskim. Marszałek Leszczyński przypomniał, że łącznie w całym regionie na dokształcanie dorosłych zgodne z potrzebami rynku pracy, z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 jest przeznaczonych ponad 118 mln zł. (PAP)

Izabela Próchnicka

kow/ js/