Litwa na stanowisku wojewodwy zastąpił Zygmunta Łukaszczyka - jednego z czterech wojewodów, którzy niedawno podali się do dymisji.
Podczas lutowej konferencji prasowej - gdy było już wiadomo, że zostanie wojewodą - Litwa deklarował, że nie uważa się za polityka, a brak przeszłości politycznej może "wykorzystać na plus". "Mam ten komfort, że nie jestem wprost zależny od miejscowych polityków" - oświadczył.
Litwa zapowiedział, że po objęciu nowego stanowiska będzie chciał dokonać przeglądu zadań i kadr Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zapewnił też, że jego priorytetem na pewno będzie współpraca z samorządem i innymi organami administracji rządowej.
Litwa obiecał, że obejmując nowe stanowisko pozostanie rzecznikiem górnictwa, jednak pod warunkiem, że branża ta będzie działała "z poszanowaniem człowieka i środowiska". Oczkiem w głowie nowego wojewody ma też być dialog społeczny.
Pytany o Ruch Autonomii Śląska, Litwa odpowiedział, że Śląsk jest integralną częścią Polski. "Osobiście czuję się ze Śląskiem bardzo związany, ponieważ urodziłem się i wychowałem w Katowicach, ale czuję się też obywatelem Polski" - zaznaczył.
Piotr Litwa pochodzi z Katowic, 29 marca skończy 50 lat. Ma tytuł naukowy doktora nauk technicznych. Studiował na wydziale górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (technika eksploatacji złóż), podyplomowo ukończył studia problemów prawnych górnictwa na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Doktorat o wpływie czynników geotechnicznych na stan zagrożenia tąpaniami w wyrobiskach chodnikowych obronił w 2000 r. na wydziale górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracę w organach dozoru górniczego rozpoczął w 1992 r. - najpierw w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach, a potem w Okręgowym Urzędzie Górniczym.
W 1995 r. przeszedł do Wyższego Urzędu Górniczego, od 1997 r. był wicedyrektorem kilku kolejnych departamentów tej instytucji. Od 2000 r. był dyrektorem okręgowych urzędów górniczych w Bytomiu, a potem w Gliwicach. Od stycznia 2005 r. pełnił funkcję wiceprezesa WUG, a prezesem Urzędu został z początkiem listopada 2008 r.
Niecały rok później, we wrześniu 2009 r., w kopalni Wujek-Śląsk w Rudzie Śląskiej w wyniku zapłonu i wybuchu metanu zginęło 20 górników, a 34 zostało rannych. Badająca przyczyny katastrofy specjalna komisja WUG wskazała na liczne nieprawidłowości w kopalni, które miały wpływ na tę katastrofę.
Już później z inicjatywy Litwy postulaty komisji badających przyczyny najtragiczniejszych katastrof w górnictwie posłużyły do skonstruowania strategicznego programu badawczego, w ramach którego tworzone będą rozwiązania służące bezpieczeństwu pracy w kopalniach.
Za kadencji Litwy WUG zaczął wprowadzać – na przykładzie górnictwa niemieckiego - zasadę „zero tolerancji” dla łamania przepisów. W kopalniach wytypowano szczególnie niebezpieczne rejony pozostające pod wzmożonym nadzorem nadzoru górniczego. Litwa jest także zwolennikiem wprowadzenia „czarnych skrzynek” rejestrujących parametry w zagrożonych rejonach.
Litwa ma żonę i syna. Wśród zainteresowań wymienia turystykę i narciarstwo alpejskie.