BRUKSELA, 1 października 2012 r. /PRNewswire/ - Według nowego badania Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Depresją (European Depression Association), 1 na 10 europejskich pracowników biorących w niej udział ze względu na depresję udał się na zwolnienie trwające średnio 36 dni. Jest to ponad 21 000 opuszczonych dni roboczych w tej grupie osób. Jednak mimo rozmiaru problemu, 1 na 3 kierowników zadeklarował brak dostępu do jakichkolwiek zasobów lub możliwości uzyskania formalnego wsparcia w zakresie postępowania z pracownikami dotkniętymi depresją, a 43% domagało się wprowadzenia lepszej polityki oraz przepisów dot. ochrony pracowników.

Multimedialne oświadczenie znajduje się na stronie: http://www.multivu.com/mnr/56613-european-depression-association.

Komentując wyniki badania, Stephen Hughes, członek Parlamentu Europejskiego, powiedział: "Depresja w miejscu pracy jest problemem pracowniczym i społecznym, powodującym poważne szkody oraz wymaga uwagi oraz podjęcia działań przez Unię Europejską. Włączenie depresji w miejscu pracy do Strategii Komisji Europejskiej na Rzecz Zdrowia i Higieny Pracy, wsparte działalnością ustawodawczą w ciągu dwóch najbliższych lat, będzie ważnym krokiem w kierunku skuteczniejszej ochrony europejskich pracowników oraz przyczyni się do gospodarczego oraz społecznego dobrobytu".

Depresja jest dominującym wyzwaniem dla zdrowia psychicznego wśród osób w wieku produkcyjnym, a ponad 30 milionów Europejczyków będzie cierpiało na tę chorobę w ciągu swojego życia. [1] W badaniu IDEA (badanie skutków depresji w miejscu pracy na terenie Europy, Impact of Depression in the Workplace in Europe Audit) uczestniczyło ponad 7 000 osób z Europy. Wynikło z niego, że u 20% respondentów w pewnym okresie życia zdiagnozowano depresję. Najwyższy wskaźnik zanotowano w Wielkiej Brytanii (26%), a najniższy we Włoszech (12%). Spośród pracowników cierpiących na depresję, najbardziej skłonni do udania się na zwolnienie byli obywatele Niemiec (61%), Danii (60%) oraz Wielkiej Brytanii (58%), zaś mieszkańcy Turcji - najmniej (25%).

Koszty spowodowane depresją w Unii Europejskiej oszacowano na 92 miliardy EUR w 1010 roku. Ponad 50% tych kosztów stanowiły niższa produktywność ze względu na absencję w pracy oraz obniżona efektywność, gdy w pracy stawiał się chory pracownik. [1] W ankiecie IDEA średnia liczba dni zwolnień wziętych z powodu ostatniego ataku depresji wynosiła 36. W Niemczech i Wielkiej Brytanii była ona najwyższa (41 dni), zaś we Włoszech najniższa (23 dni).

Pomimo dużego wskaźnika nieobecności spowodowanej depresją, 1 osoba na 4 spośród cierpiących na tę chorobę przyznała, że nie poinformowała pracodawcy o swoim problemie. Wśród nich, 1 osoba na 3 przyznała, że w obecnej sytuacji ekonomicznej mogłoby to zagrozić ich pracy.

Poznawcze objawy depresji (problemy z koncentracją, niezdecydowanie i/lub zapominanie) powodują znaczne obniżenie prawidłowego funkcjonowania w pracy i produktywności, [2] a u osób przechodzących atak depresji występują one przez 94% czasu. [3] Badanie ankietowe pokazuje, że świadomość tych objawów jest słaba: wśród osób poproszonych o wskazanie objawów depresji, tylko 33% wymieniło zapominanie, 44% -niezdecydowanie i 57% - problemy z koncentracją. Dla porównania, 88% osób wskazało złe samopoczucie lub smutek, jako oznakę depresji.

Wśród ankietowanych kierowników średnio 1 na 3 poinformował, że w ich miejscu pracy nie ma żadnych oficjalnych punktów wsparcia, które pomogłyby w postępowaniu w przypadku depresji pracowników. Brak wsparcia osiągnął największą skalę w Niemczech (44%), a najniższą w Turcji (10%). Kierownicy w Wielkiej Brytanii (55%) najczęściej otrzymywali pomoc z działu HR, a kierownicy w Turcji - od personelu medycznego (79%).

Zapytani o to, co jest potrzebne, aby w miejscu pracy wesprzeć osoby cierpiące na depresję, kierownicy najczęściej wymieniali porady psychologiczne w szerszym zakresie oraz ulepszone ustawodawstwo i politykę rządu. W Turcji kierownicy najczęściej wyrażali potrzebę stworzenia lepszego ustawodawstwa (55%) oraz szkoleń dla pracowników (63%). Kierownicy w Wielkiej Brytanii oraz Turcji chcieli ulepszonego poradnictwa (56% i 53%), podczas gdy priorytetem dla niemieckich kierowników było szkolenie dla bezpośrednich przełożonych (53%).

Dr Vincenzo Costigliola, prezes Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Depresją, powiedział: "Wyniki ankiety IDEA ukazują, że jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii podnoszenia świadomości i wspierania pracowników oraz pracodawców w rozpoznawaniu, a także przeciwdziałaniu depresji w miejscu pracy. Zwracamy się do ustawodawców, aby rozważyli wpływ depresji na siłę roboczą i to ich obciążamy obowiązkiem zajęcia się problemem depresji, pracownikami i bezpieczeństwem w miejscu pracy".

Kompletne wyniki badania IDEA zostaną opublikowane w roku 2013.

Uwagi dla redaktorów

Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Depresją (EDA)

EDA jest sojuszem organizacji, pacjentów, naukowców i pracowników służby zdrowia z 17 krajów z całej Europy. Co roku 1 października EDA organizuje Europejski Dzień Walki z Depresją, aby podnieść świadomość nt. tej choroby w Europie. Tematem tegorocznej kampanii jest "Depresja a praca". 1 października każdego roku grupa ekspertów ds. ustawodawstwa i osób zainteresowanych spotka się w Brukseli, aby kontynuować dyskusje na temat tego, jak odnieść się do obciążenia depresją oraz jej skutków w miejscu pracy na terenie Europy. Spotkanie to będzie miało miejsce po obradach okrągłego stołu ekspertów w sprawie depresji w pracy, które zostały zorganizowane 5 czerwca 2012 r. przez posła Parlamentu Europejskiego, Stephena Hughesa. Ogólnym celem spotkania jest stworzenie wiążących przepisów UE regulujących problem depresji w pracy.

EDA jest finansowana przez Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Medycyny, Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Nauki, Centro Lombardo Recuperi Industriali, L.A. Nuova Stampa oraz H. Lundbeck A/S.

http://www.facebook.com/EuropeanDepressionAssociation 

http://www.europeandepressionday.com

@The_EDA: #EUdepressionday

Informacje o ankiecie IDEAo internetowy panel Ipsos MORI, w dniach od 30 sierpnia do 19 września 2012 roku. W całej Europie pytania zadano 7 065 dorosłym w wieku 16 - 64 lata, którzy pracują na stanowiskach kierowniczych lub którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracowali na takich stanowiskach. Wyniki zostały poddane procedurze ważenia, aby zapewnić reprezentacyjność próby dla tego profilu. Pełne tabele danych są dostępne na życzenie. Badanie zostało częściowo sfinansowane za pomocą dotacji edukacyjnej H. Lundbeck A/S.

Bibliografia:

1. Olesen J, Gustavsson A., Svensson M., i in., "Koszty chorób wywołanych zaburzeniami funkcji mózgu w Europie", ("The economic cost of brain disorders in Europe"), Eur J Neurol 2012; 19:155-162.

2. Greer TL, Kurian BT, Trivedi MH, "Definiowanie i mierzenie powrotu do sprawności po depresji" ("Defining and measuring functional recovery from depression"), CNS Drugs. 2010; 24(4):267-284.

3. Conradi HJ, Ormel J, de Jonge P, "Występowanie indywidualnych (rezydualnych) objawów podczas ataków depresji i w okresach remisji - trzyletnie badanie prospektywne" ("Presence of individual (residual) symptoms during depressive episodes and periods of remission: a 3-year prospective study"), Psychol Med. 2011; 41:1165-1174.

Wideo: http://www.multivu.com/mnr/56613-european-depression-association

Źródło: European Depression Association (EDA)

KONTAKT:

Colette Green

OgilvyHealthPR

tel. +44(0)207-108-6028

e-mail: colette.green@ogilvy.com

Źródło informacji: PR Newswire

UWAGA! Za treść informacji zleconych PAP nie ponosi odpowiedzialności (ZLECONE PAP).