Tylko dwie osoby spośród 411 mediatorów Komisji Nadzoru Finansowego ukończyły kwalifikowane kształcenie w systemie standardów European Negotiation & Mediation Academy, jednak nie uzyskały statusu "gwarancji jakości" i nie posiadają rekomendacji, więc i nie mogą korzystać z rękojmi Polskiej Izby Mediatorów, ani żadnej z organizacji zrzeszonej w Izbie. Zdaniem PIM ma miejsce psucie wizerunku mediacji.
Krzysztof Sobczak
09.11.2022
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł jednoznacznie - zapłata wynagrodzenia podwykonawcy jest działaniem racjonalnym spółki. Umożliwia bowiem w pewnych sytuacjach zabezpieczenie źródła jej przychodu, a w innych – pomniejszenie straty. Takie wydatki mogą być więc kosztem uzyskania przychodu.
Malwina Pasternak-Janik
09.11.2022
CIT Doradca podatkowy
Z każdego stosunku pracy pracownikowi przysługują odrębne koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że każdy z pracodawców powinien od wypłaconego wynagrodzenia potrącić miesięcznie koszty uzyskania przychodów. Wysokość kosztów jest ograniczona limitami. Zależą one m.in. od miejsca położenia siedziby pracodawcy i miejsca zamieszkania pracownika.
Krzysztof Kaźmierski
09.11.2022
PIT Rachunkowość
Mieszkaniec kupujący węgiel od gminy otrzyma certyfikat potwierdzający jego jakość. Gdy nie będzie zgodny z rzeczywistością, złej jakości węgiel wolno zareklamować, ale nie będzie to proste. Same gminy będą mogły zwracać się z ewentualnymi roszczeniami do spółek Skarbu Państwa, z którymi na dniach powinny podpisać umowy, ale obawiają się, że zostaną pozostawione same sobie i tylko one będą adresatami roszczeń mieszkańców.
Renata Krupa-Dąbrowska
09.11.2022
Samorząd terytorialny Węgiel
Praca nadliczbowa podlega limitowaniu w ciągu doby, okresu rozliczeniowego oraz roku. Ten trzeci limit jest najbardziej bezpośrednio wyrażony w przepisach Kodeksu pracy (a także w przepisach ustawy o czasie pracy kierowców) jako konkretna liczba nadgodzin, przy czym może ona być zmieniona poprzez układ zbiorowy pracy, regulamin pracy lub umowę o pracę.
Marek Rotkiewicz
09.11.2022
Prawo pracy

Roboty będą niemile widziane w kopalniach i hutach

Środowisko CIT PIT Doradca podatkowy Nowe technologie Prawo gospodarcze
Rząd po cichu chce poważnie ograniczyć podatkowe narzędzie wspierania nowoczesności w przemyśle. Zmiany w uldze na robotyzację, wprowadzone bez uprzedzeń, mogą wyłączyć stosowanie jej w wielu gałęziach przemysłu. Eksperci zauważają: to krok wstecz w polityce innowacji i ekologii, a także możliwe kłopoty firm w sferze pomocy publicznej.
Paweł Rochowicz
09.11.2022
Środowisko CIT PIT Doradca podatkowy Nowe technologie Prawo gospodarcze
Tegoroczne reformy podatków niewiele upraszczają, a czasem wprowadzają sporo komplikacji i niezrozumiałych pojęć. Tak prelegenci konferencji "Podatkowy Rollercoaster" oceniają ostatnie zmiany w CIT, VAT i innych przepisach, z którymi na co dzień mają do czynienia księgowi i doradcy podatkowi.
Paweł Rochowicz
08.11.2022
CIT PIT VAT
Sprawa podatkowa powinna być rozstrzygnięta co do istoty, a więc wydaniem decyzji merytorycznej, np. wymiarowej. Organy podatkowe nie mogą od tego odstąpić nawet w sytuacji napotkania poważnych trudności z przeprowadzeniem postępowania dowodowego. Dana sprawa powinna być wszechstronnie wyjaśniona. Wynika to wprost z katalogu zasadniczych zasad prowadzenia postępowania podatkowego.
Krzysztof Kaźmierski
08.11.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
W październiku 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 proc. – wynika z wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jak podało we wtorek ministerstwo, w porównaniu do miesiąca poprzedniego, liczba osób poszukujących pracy, spadła o 4,2 tys. i wyniosła 797,5 tys.
Grażyna J. Leśniak
08.11.2022
Rynek Prawo pracy
Komisja Europejska nie zgadza się na stosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny, paliwa i nawozy - wynika z oficjalnego oświadczenia Brukseli. Z zerowej stawki VAT może korzystać jedynie żywność. Polski rząd mimo to zapowiada kontynouwanie tarczy antyinflacyjnej w zmienionej formie.
Paweł Rochowicz
08.11.2022
VAT Akcyza
Wpływ inflacji i rosnących rat kredytów na postawy zawodowe Polaków nie przestaje rosnąć. Blisko 8 na 10 badanych Pracuj.pl dostrzega, że ich wynagrodzenie starczy na mniej niż rok temu. Z kolei co trzeci ma oszczędności pozwalające utrzymać się bez pracy maksymalnie dwa miesiące. Trudno się więc dziwić, że 44 proc. respondentów odbyło w ciągu roku rozmowę w sprawie podwyżki.
Grażyna J. Leśniak
08.11.2022
Domowe finanse Prawo pracy
Działy HR zlokalizowane poza granicami naszego kraju, działające w imieniu pracodawcy, to dziś dość powszechna praktyka, zwłaszcza w międzynarodowych korporacjach. Ryzyko odpowiedzialności karnej za wykroczenia popełnione przez pracowników działających poza granicami Polski wobec pracowników działających w Polsce jest niewielkie, jednak może się zdarzyć.
Grażyna J. Leśniak
08.11.2022
Prawo pracy HR

Raport: Strach przed kontrolą utrudnia korzystanie z ulg

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Co trzeci przedsiębiorca nie wie, z jakich ulg podatkowych może skorzystać. Aż 16 proc. badanych nie korzysta, bo obawia się kontroli lub nie ufa organom podatkowym. Spośród wdrożonych od 2022 r. ulg, największym zainteresowaniem wśród ankietowanych przedsiębiorców cieszą się ulgi: na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, na robotyzację oraz na ekspansję.
Krzysztof Koślicki
08.11.2022
CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Ceny używanych samochodów idą w górę. Ma to konsekwencje także dla użytkowników nowych aut. Do niedawna pojazdy traciły na wartości niemal od razu po wyjechaniu z salonu samochodowego, dziś ten spadek wartości jest kosmetyczny. Wpływa to na ubezpieczenie GAP, które zabezpiecza właściciela samochodu na wypadek utraty wartości auta.
Regina Skibińska
08.11.2022
Ubezpieczenia
Spółka z o.o. mająca siedzibę w Polsce otrzymała jako udziałowiec spółki hiszpańskiej numer NIP. Czy powinna go zgłosić w urzędzie skarbowym w Polsce? Jeżeli tak, to na jakim formularzu? Otóż nie trzeba zgłaszać urzędowi skarbowemu zagranicznego numeru identyfikacji podatkowej.
Krzysztof Kaźmierski
08.11.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Azbest utknął na dachach, potrzeba kolejnych 50 lat

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo
Rząd założył, że azbest z polskich dachów zniknie do 2032 roku. Już wiadomo, że do tej daty trzeba dołożyć pół wieku. Powodem niskiego zainteresowania programem wymiany azbestu są nieskuteczne rozwiązania prawne oraz nieatrakcyjne warunki finansowe. Monitorowanie postępów usuwania azbestu utrudniały nierzetelne dane w Bazie Azbestowej, a także kulejąca inwentaryzacja wyrobów azbestowych.
Robert Horbaczewski
08.11.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo
To na polskim pracodawcy zatrudniającym cudzoziemca, który pracę będzie wykonywał spoza Polski, spoczywa obowiązek oceny przepisów dotyczących badań lekarskich pracowników pod kątem zapewnienia im wyższego poziomu ochrony – twierdzi Główny Inspektorat Pracy. Zdaniem prawników, pracodawcy nie mają narzędzi, by ocenić, czy zaświadczenie wystawione za granicą spełnia wszystkie wymagania polskiego prawa.
Grażyna J. Leśniak
08.11.2022
Prawo pracy BHP Prawo unijne
Mam nadzieję, że przepisy o grupach zostaną w niedalekiej przyszłości znacząco zliberalizowane. Już sama ich konstrukcja ogranicza korzyści. To oczywiście świadoma decyzja ustawodawcy. Niemniej poziom komplikacji rozliczenia np. gdy niektórzy członkowie grupy muszą przy odliczeniu podatku naliczonego stosować proporcje jest stanowczo nadmierny - mówi Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner w MDDP.
Krzysztof Koślicki
08.11.2022
VAT Doradca podatkowy

Atak na platformę zamówień publicznych, ale dane bezpieczne

Zamówienia publiczne Administracja publiczna RODO
Informujemy, że od godziny 09:07 mamy atak (DDOS) z zewnętrznych serwerów na infrastrukturę Platformy e-Zamówienia i aktualnie podejmowane są niezbędne działania mające na celu przywrócenie prawidłowości działania Platformy - taki komunikat pojawił się w poniedziałek na stronie Urzędu Zamówień Publicznych. A także zapewnienie, że nie doszło do wycieku danych.
Krzysztof Sobczak
07.11.2022
Zamówienia publiczne Administracja publiczna RODO
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów nie podjął uchwały w kwestii, czy spółka komandytowo-akcyjna wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, w tym z tytułu VAT, osoby fizycznej wnoszącej aportem swoją działalność do tej spółki i czy odpowiada za zobowiązania osoby fizycznej powstałe przed wniesieniem tego aportu do spółki. NSA przyjął sprawę do rozpoznania w składzie siedmioosobowym.
Wiesława Moczydłowska
07.11.2022
Prawo cywilne VAT Spółki
Zamiast zastanawiać się, czy sztuczna inteligencja może być twórcą, zamiast nadawać obywatelstwa robotom humanoidalnym, skupmy się na tworzeniu nowych technologii w sposób, aby służyły ludzkości - pisze adwokat Aleksandra Iskra, nawiązując do debaty dotyczącej ewentualnego objęcia sztucznej inteligencji prawami autorskimi.
Aleksandra Iskra
07.11.2022
Nowe technologie Prawo gospodarcze

UOKiK piętnuje narzucanie opłat dostawcom sieci handlowych

Rynek Małe i średnie firmy Ochrona konkurencji
Opłaty okołosprzedażowe pobierane przez sieci handlowe od dostawców nie zawsze są legalne - zwraca uwagę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W opublikowanym raporcie urząd przypomina, że ukarał już spółkę Eurocash za takie praktyki, a w toku są postępowania wobec sieci Auchan, Żabka, Carrefour, Dino i Selgros.
Paweł Rochowicz
07.11.2022
Rynek Małe i średnie firmy Ochrona konkurencji
Dziesięć organizacji branżowych związanych z rynkiem nieruchomości apeluje o wprowadzenie rozwiązań zmniejszających skalę zapaści, jaka czeka rynek pracy związany z sektorem mieszkaniowym. Proponują m.in. przywrócenie ulgi budowlanej na wynajem, wprowadzenie rozwiązań ułatwiających nabycie mieszkań młodym rodzinom, czy zmianę programu „Czyste Powietrze”.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.11.2022
Budownictwo
Na koniec września 2022 roku liczba cudzoziemców w ubezpieczeniu emerytalnym wyniosła ponad 1 mln i wzrosła o 44 tys. w stosunku do sierpnia – podał w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wśród ubezpieczonych dominują obywatele Ukrainy. To 72 proc. wszystkich cudzoziemców w ZUS.
Grażyna J. Leśniak
07.11.2022
Rynek Prawo pracy
W umowie o pracę zawieranej na niepełny wymiar czasu pracy należy ustalić limit czasowy, przekroczenie którego dawać będzie prawo do dodatku takiego jak za pracę nadliczbową. Często błędnie wskazuje się, że jest to równoznaczne z ustaleniem momentu powstania pracy w godzinach nadliczbowych. Mówimy tymczasem o pracy nadal ponad niższy niż pełny wymiar czasu pracy, która nie jest pracą nadliczbową.
Marek Rotkiewicz
07.11.2022
Prawo pracy
Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt ustawy, która ma uprościć przepisy i procedury administracyjne sprzyjając rozwojowi rynku kapitałowego w Polsce. Nowe przepisy mają zapewnić rozwój rynku finansowego oraz ochronę inwestorów na tym rynku, a także realizować działania określone w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK). Uwagi można zgłaszać do 25 listopada 2022 r.
Krzysztof Sobczak
07.11.2022
Rynek i konsument Finanse
Mimo że instytucje pomijania i recharakteryzacji transakcji kontrolowanych trafiły do polskiego prawa podatkowego już prawie cztery lata temu, to ich stosowanie budzi coraz większe wątpliwości. Okazuje się bowiem, że organy podatkowe nadużywają obu tych narzędzi i niesłusznie podważają sens wielu transakcji biznesowych. Tracą na tym przedsiębiorcy, którzy na skutek takich działań muszą płacić dodatkowe podatki.
Krzysztof Koślicki
07.11.2022
CIT Doradca podatkowy

NSA: Rzeczoznawca zawieszony za błędne wyceny, musi się douczyć

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Sam fakt toczącego się postępowania karnego w sprawie o sporządzenie niezgodnego z prawdą operatu przez rzeczoznawcę majątkowego nie stanowi powodu do zawieszenia postępowania administracyjnego. I to w przypadku, gdy organ może wydać decyzję po samodzielnych ustaleniach i ocenach - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że sprawa nie przedawniła się.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.11.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Syndyk obraca milionami - wkrótce być może większa kontrola

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Czy doradcy restrukturyzacyjni potrzebują nowych przepisów antykorupcyjnych? Po doniesieniach medialnych o nadużyciach popełnionych przez jednego z nich w środowisku zawrzało. Wraca pomysł powołania samorządu zawodowego, do którego przynależność byłaby obowiązkowa, wprowadzenia specjalizacji, czy wzmocnienia nadzoru nad pracą syndyków. Nad swoimi projektami pracuje też Ministerstwo Sprawiedliwości.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.11.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Kolejna próba cząstkowego uregulowania rynku usług prawnych, gdy tymczasem potrzeba całościowych rozwiązań - tak Naczelna Rada Adwokacka opiniuje rządowy projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora. A samo środowisko windykatorów ocenia pomysł jako karkołomny, niesprawiedliwy gospodarczo i będący swoistym zamachem na małe przedsiębiorstwa windykacyjne.
Patrycja Rojek-Socha
07.11.2022
Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski