Pandemia spowoduje w niedługim czasie wzrost cen usług biegłych rewidentów. Ma to związek ze wzrostem nakładów inwestycyjnych na technologie czy szkolenia. Przyspieszy też konsolidacje na rynku usług audytorskich, a także cyfryzację pracy audytorów – mówi Prawo.pl Bartłomiej Kurylak, biegły rewident, partner i współzałożyciel sieci firm audytorskich Polska Grupa Audytorska.
Krzysztof Koślicki
16.11.2020
Rachunkowość Finanse
Kodeks postępowania cywilnego powinien zawierać przepis, według którego w sprawie przeciwko konsumentowi sąd może wydać nakaz zapłaty na podstawie weksla wyłącznie po stwierdzeniu, że umowa, z której wynika dochodzone roszczenie nie zawiera niedozwolonych postanowień umownych - twierdzi prof. Anny Hrycaj z Uczelni Łazarskiego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.11.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Pod koniec października Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zadał dwa pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych. Prawnicy nie mają wątpliwości, że są zbędne, bo odpowiedź na nie jest znana. Uważają jednak, że tym razem ich autor, sędzia Michał Maj chce wytrącić argumenty bankom.
Jolanta Ojczyk
16.11.2020
Prawo cywilne Prawo unijne Kredyty frankowe
Dzięki nowym wzorom formularzy PIT w 2021 roku będzie można odliczyć darowizny na przeciwdziałanie COVID-19, które zostały przekazane np. szpitalom jednoimiennym, bądź uwzględnić tzw. ulgę za złe długi. Wiele takich możliwości zostało wprowadzanych ustawami podatkowymi bądź tzw. ustawami covidowymi. A teraz rozporządzenia ministra finansów ma umożliwić ich rozliczenie.
Krzysztof Sobczak
15.11.2020
PIT Koronawirus a prawo
Premier Mateusz Morawiecki uczestniczy w konsultacjach z branżą meblową. Decyzja co do ewentualnego otwarcia sklepów meblowych zapadnie w przyszłym tygodniu - poinformował w sobotę wicepremier Jarosław Gowin. To kolejne spotkanie rządu z przedstawicielami branży meblowej. Pierwsze odbyło się w poniedziałek.
Grażyna J. Leśniak
14.11.2020
Koronawirus a prawo
Coraz więcej i coraz poważniejszych spraw trafia w czasie pandemii do elektronicznych sądów polubownych. Ultima Ratio szacuje, że średnia wartość przedmiotu sporu w przypadku tych rozpatrywanych przez jego arbitrów wzrosła o 1000 proc., do 103 tysięcy złotych. Zwiększa się też liczba zwolenników e-arbitrażu wśród adwokatów i radców.
Patrycja Rojek-Socha
14.11.2020
Wymiar sprawiedliwości
Ogłoszenie w lokalnej prasie o nazwie, lokalizacji i godzinach pracy apteki nie narusza zakazu reklamy, pomimo że działanie to może zwiększyć sprzedaż produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił, że godziny otwarcia są ustalane przez radę powiatu. Tym samym nie można uznać, że mogą one świadczyć o naruszeniu ustawowego zakazu.
Dorian Lesner
14.11.2020
Rynek i konsument Małe i średnie firmy Farmacja
W przypadku budowy zbiornika na deszczówkę, o pojemności do 10 metrów sześciennych starostwa nie powinny wymagać pozwolenia na budowę. Tak uważa Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Do procedowanego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy resort wprowadził stosowaną zmianę przepisów prawa budowlanego.
Robert Horbaczewski
14.11.2020
Środowisko Budownictwo
Lionel Messi wygrał przed Sądem Unii Europejskiej toczącą się od kilku lat batalię o możliwość rejestracji znaku towarowego, który brzmi dokładnie tak jak jego nazwisko. Potem Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że sława nazwiska przesądza o rozpoznawalności znaku towarowego. Pomimo wygranej Messiego, sprawa ta pokazuje trudności związane z koniecznością przedstawienia dowodów w takich sporach.
Monika Gaczkowska
14.11.2020
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, do ministerstwa infrastruktury, którego zakresu należy m.in. żegluga śródlądowa i gospodarka morska, został włączony dział gospodarka wodna. Oznacza to, że ten minister przejmuje zarząd nad Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Wodami Polskimi.
Krzysztof Sobczak
13.11.2020
Środowisko Administracja publiczna
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianą przepisów o konfiskacie. Rozwiązania, które proponuje, mają służyć ochronie uczciwego biznesu - zapewnił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, otwierając konferencję poświęconą temu problemowi. Ma ono umożliwić zajęcia luksusowych willi czy jachtów, które formalnie należą np. do partnerki gangstera.
Jolanta Ojczyk
13.11.2020
Prawo karne Prawo gospodarcze
Podpisana przez prezydenta nowelizacja wprowadza Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków i zakłada powstanie Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji. Zmniejsza minimalną liczbę budynków jednorodzinnych umożliwiającą aplikowanie do programu i wymaganą redukcję zapotrzebowania na ciepło grzewcze.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.11.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Projektowanym zmianom w prawie spółek zarzucić można daleko posuniętą jednostronność. Uzasadnione są obawy, że przy braku odpowiednich narzędzi kontrolnych i przy dużym obniżeniu poziomu odpowiedzialności członków zarządu, znacząco może zwiększyć się liczba nieuzasadnionych decyzji, wiążących poleceń, leżących tylko w interesie podmiotów znajdujących się wyżej w strukturze grupy
Michał Mieszkiełło
13.11.2020
Spółki

Pandemia uderzyła też w branżę farmaceutyczną

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Farmacja
Branży farmaceutycznej nie ominęły skutki epidemii - niestabilna gospodarka lekowa, kłopoty z importem produktów leczniczych z Chin, a zwłaszcza braki leków sprawiły, że ostatnie 6 miesięcy było wyjątkowo trudne dla farmacji. Tak wynika z raportu „Rynek przetargowy w lecznictwie zamkniętym - I półrocze 2019 vs. 2020. Analiza, diagnoza, rekomendacje”
Katarzyna Redmerska
13.11.2020
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Farmacja

Trudniej zawiesić postępowanie - organy podatkowe przyspieszą

CIT VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Sąd administracyjny może kontrolować, czy nie doszło do instrumentalnego wykorzystywania przepisu pozwalającego na zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego - stwierdził niedawno Naczelny Sąd Administracyjny. To wyroki, które tę praktykę organów skarbowych ograniczają w sposób radykalny - twierdzi adwokat dr Łukasz Pilarczyk.
Łukasz Pilarczyk
13.11.2020
CIT VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Ministerstwo Sprawiedliwości przy uzasadnianiu swoich propozycji legislacyjnych często powołuje się na wymogi nakładane przez Unię Europejską. Mają one usprawiedliwić konkretne rozwiązania koniecznością transpozycji dyrektyw lub zapewnieniu skuteczności europejskim rozporządzeniom. Praktyka ta jednak bywa niekiedy powierzchownym usprawiedliwieniem kontrowersyjnych rozwiązań
Gniewomir Wycichowski-Kuchta
13.11.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Europejska Rada Ochrony Danych upubliczniła projekt wytycznych w sprawie przekazywania danych osobowych do państw trzecich, np. USA. Nie ma już wątpliwości, że by mieć pewność, czy dane są odpowiednio chronione poza Unią, trzeba nie tylko znać system prawny danego kraju, ale także na bieżąco śledzić jego zmiany. To jeden z sześciu wymogów, które rekomenduje Rada.
Jolanta Ojczyk
13.11.2020
RODO
Po wejściu w życie we wrześniu 2020 r. zmian w prawie budowalnym doszło do ujednolicenia procedury legalizującej samowolę budowlaną oraz wprowadzenia uproszczonej procedury legalizacyjnej dla samowoli budowlanych. Jednak grzywny za samowole budowlane nadal są bardzo wysokie i w praktyce mogą osiągnąć nawet wartość ponad miliona złotych
Patrycja Gorgoń-Wróbel
12.11.2020
Administracja publiczna Budownictwo
Rzecznik Finansowy przystąpił do sprawy sądowej, w której klienci Santander Bank będą bronili się przed roszczeniem o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Zdaniem Rzecznika, ani w polskim, ani unijnym prawie nie ma podstawy prawnej do takich oczekiwań ze strony banku.
Krzysztof Sobczak
12.11.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Domowe finanse

Technologia coraz bardziej obecna w pracy prawników

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO LegalTech
Niewątpliwie postęp technologiczny odgrywa znaczącą rolę w niezliczonych aspektach życia, zarówno codziennego jak i zawodowego. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, czym jest tak modny ostatnio Legal Tech i jak wpływa na pracę działów prawnych. I o tym piszą Mateusz Jakubik i Tomasz Świętnicki.
Mateusz Jakubik Tomasz Świetnicki
12.11.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO LegalTech
Skutki pandemii COVID-19 pogarszają sytuację finansową przedsiębiorstw. W wielu przypadkach wpłynie to na ich rentowność, co spowoduje konieczność skorygowania cen transferowych za 2020 rok. Eksperci przestrzegają, że kontrole skarbówki za ten okres mogą być szczególnie uciążliwe i trudne.
Krzysztof Koślicki
12.11.2020
CIT PIT Doradca podatkowy
Rada Ministrów przyjęła we wtorek kierunkowo projekt zmian w ustawie o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, na skutek których wyodrębnione mają być działy: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjne rządu. Ich celem jest dostosowanie struktury działów do zrestrukturyzowanego niedawno rządu.
Krzysztof Sobczak
10.11.2020
Administracja publiczna
Komisja Europejska oskarża amerykański koncern Amazon o łamanie zasad konkurencji na rynku internetowej sprzedaży detalicznej. KE rozpoczęła postępowanie antymonopolowe w tej sprawie i wszczęła też drugie dochodzenie w sprawie praktyk biznesowych tej firmy w handlu w sieci.
Krzysztof Sobczak
10.11.2020
Rynek i konsument Prawo unijne
Kancelaria Greenberg Traurig doradzała spółce Panattoni Development Europe przy transakcji nabycia niezabudowanej działki położonej w okolicach Nadarzyna. Doradztwo przy transakcji obejmowało również negocjacje i zawarcie umowy dotyczącej realizacji i zarządzania projektowanym budynkiem magazynowym.
Krzysztof Sobczak
10.11.2020
Prawnicy Rynek Prawo gospodarcze

Od środy zakaz lotów do 10 krajów

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
We wtorek opublikowane w Dzienniku Ustaw zostało rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym od środy do 24 listopada br. będzie obowiązywał zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do 10 państw, w tym m.in. USA, z wyjątkiem lotnisk w stanach Illinois i Nowy Jork. Dotychczasowy zakaz dotyczył 34 krajów.
Krzysztof Sobczak
10.11.2020
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Z ulgi IP Box w 2019 roku skorzystało 1601 podatników PIT oraz zaledwie 49 podatników CIT. Z preferencyjnej stawki podatku najczęściej korzystają programiści. Co istotne, autorskie prawo do programu komputerowego nie wymaga dodatkowego procesu weryfikacyjnego czy też rejestracyjnego, co w znaczący sposób ułatwia i przyśpiesza proces korzystania z IP Box.
Krzysztof Koślicki
10.11.2020
CIT PIT
Do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodami konieczne jest złożenie VAT-26. W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu, należy złożyć nową deklarację z aktualnymi danymi. Potwierdzają to organy skarbowe, uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych.
Wiesława Moczydłowska
10.11.2020
VAT Rachunkowość
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii chce rekomendować Radzie Ministrów, aby sklepy meblowe zostały otwarte jak najszybciej. – Branża meblarska posiada duży potencjał eksportowy i utrzymanie jego pozycji jest kluczowe dla polskiej gospodarki – podkreślił minister Jarosław Gowin w czasie konsultacji z reprezentantami sektora meblarskiego.
Agnieszka Matłacz
10.11.2020
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
"DobrostanPlus" - możliwość znakowania produktów taką naklejką, oznaczającą, że dany produkt pochodzi od zwierząt utrzymywanych przez rolnika w warunkach podwyższonego dobrostanu - przewiduje przygotowany przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi projekt nowelizacji ustawy.
Krzysztof Sobczak
09.11.2020
Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Bezpłatne wsparcie prawników dla firm z pośrednictwem gminy

Samorząd terytorialny Prawnicy Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Prawnicy pro bono mogą pomóc przedsiębiorcom w interpretacji zmienianych przepisów, wesprą w napisaniu wniosków do ZUS czy o uzyskanie świadczeń pomocowych od państwa. Wiele samorządów włącza się w pomoc w przetrwaniu lokalnych firm, bo to one dają miejsca pracy mieszkańcom i przynoszą największe przychody.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.11.2020
Samorząd terytorialny Prawnicy Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo