Po trzech dniach kreatywnej pracy jury wybrało zwycięskie projekty Legal Hackathon 2021. Wygrał IP Risk, czyli program do wychwytywania ryzyk w umowach. Drugie miejsce zajęła Powiadomka – aplikacja, która nie pozwoli przeoczyć żadnego pisma z sądu. Trzecie miejsce przypadło Mayonnaise - programowi, który ma uchronić startupy przed prawną katastrofą.
Jolanta Ojczyk
20.06.2021
Prawnicy Nowe technologie LegalTech
W piątek 18 czerwca wystartował już po raz czwarty Legal Hackathon 2021, czyli maraton prawniczego programowania organizowany przez Wolters Kluwer Polska. Ponad stu uczestników przez trzy dni wmyślało nowoczesne aplikacje pomocne w pracy kancelarii. W niedzielę swoje projekty zaprezentowali jury, które wyłoni zwycięzców. Projekty, które zostały wyróżnione w poprzednich edycjach, można już kupić w LEX Hub.
Jolanta Ojczyk
20.06.2021
Prawnicy Nowe technologie LegalTech
Potrzebna będzie bardzo szybka ścieżka związana z pozwoleniami na budowę, ponieważ zabudowa Nowej Białej jest objęta procedurami wojewódzkiego konserwatora zabytków - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział wydanie rozporządzenia, które umożliwi szybką odbudowę budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych.
Patrycja Rojek-Socha
20.06.2021
Poprzedni weekend przypomniał o anomaliach pogodowych, które z roku na rok stają się coraz większym problemem w letnich miesiącach. W minioną sobotę straż pożarna interweniowała kilkaset razy, wyjeżdżając do uszkodzeń po burzach i wietrze. Ubezpieczyciele stosują szereg ułatwień w przypadku niewielkich szkód majątkowych po ulewach czy wichurach.
Regina Skibińska
19.06.2021
Środowisko Prawo cywilne Rynek i konsument
Licząc się z możliwością śmierci fundatora dobrym rozwiązaniem jest uregulowanie „sukcesji” jego kompetencji w statucie fundacji. Statut fundacji może bowiem przewidywać, że w razie śmierci fundatora na jego miejsce wstępuje osoba uprzednio przez niego wyznaczona czy jego spadkobierca - pisze Dawid Feliszek z kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. SDZLEGAL SCHINDHELM.
Dawid Feliszek
19.06.2021
Prawo cywilne
Polska jest za wprowadzeniem nowych regulacji, które uelastyczniłyby stawki VAT stosowane w Unii Europejskiej - zadeklarował minister finansów Tadeusz Kościński. Jak stwierdził, obecnie z obniżonych i zerowych stawek na niektóre produkty mogą korzystać w większości kraje "starej" UE. - Polska chce, by wszystkie kraje miały taką możliwość - podkreślił.
Krzysztof Sobczak
18.06.2021
VAT Prawo unijne
Rozwój mediacji wymaga współpracy różnych środowisk i to na różnych płaszczyznach, a czas jest na to dobry bo pandemia i wynikające z niej obostrzenia, pokazały korzyści jakie z niej płyną - podkreślają uczestnicy II Międzynarodowej Konferencji Mediacja w Praktyce Mediatora i Pełnomocnika. W ich ocenie potrzeba i zmian w podejściu do mediacji, i edukacji także na poziomie szkół.
Patrycja Rojek-Socha
18.06.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Mogło dojść do nadużycia uprawnień lub braku należytej staranności ze szkodą dla wizerunku Polski jako kraju przyjaznego inwestycjom zagranicznym i chroniącego bezpieczeństwo obrotu gospodarczego – tak adwokat Marcin Boruc ocenia żądanie zwrotu wszystkich akcji firmy ONICO Energia, jakie wobec mającego siedzibę w Szwajcarii GECX Group, wysuwa zarządca restrukturyzacyjny spółki ONICO S.A.
Marcin Boruc
18.06.2021
Spółki Prawo gospodarcze
Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.
Krzysztof Koślicki
18.06.2021
Domowe finanse Akcyza Doradca podatkowy
Prezes UOKiK złożył w sądzie odpowiedź na odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich od zgody na koncentrację Orlen-Polska Press. - Ani przepisy Konstytucji RP, ani ustawy o ochronie konkurencji, nie ustanawiają prezesa UOKiK organem stojącym na straży wolności prasy czy też innych środków społecznego przekazu i nie przyznają mu w tym zakresie żadnych kompetencji - napisał.
Agnieszka Matłacz
18.06.2021
Ochrona konkurencji
Ponad 231 mln złotych są winni firmom ubezpieczeniowym przedsiębiorcy- wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Długi ma już ponad 35 tysięcy firm, najwięcej z województwa mazowieckiego. Brak ważnej polisy to ogromne ryzyko dla przedsiębiorcy, które w przypadku szkody może doprowadzić firmę do ruiny.
Robert Horbaczewski
18.06.2021
Spółki Compliance

Składka zdrowotna będzie liczona od realnego dochodu

Rachunkowość Doradca podatkowy Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Polski Ład
Zmiany podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu spowodują, że wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców będzie obliczana od realnego dochodu. Nie będzie składek zryczałtowanych. Sama stawka się nie zmieni – dalej będzie to 9 proc. Nie będzie jednak żadnej możliwości, by odliczyć ją od podatku – potwierdza to Jan Sarnowski, wiceminister finansów
Krzysztof Koślicki
18.06.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Polski Ład
Inspekcja pracy zabiega o możliwość przeprowadzania kontroli pracy zdalnej. Na przeszkodzie stoi brak przepisów i zapisana w konstytucji ochrona miru domowego. Zdaniem ekspertów, to powinno zostać wprost uregulowana w Kodeksie pracy. Tymczasem najnowsza wersja projektu takich rozwiązań nie przewiduje
Grażyna J. Leśniak
18.06.2021
Prawo pracy BHP

Mieszkań deweloperskich pierwokup lasów nie powinien dotyczyć

Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo
Sąd wieczystoksięgowy nie powinien odmówić wpisu prawa własności lokalu do księgi wieczystej tylko dlatego, że fragment działki, na której stoi dom posiada status lasu, a notariusz nie zapytał nadleśniczego czy skorzysta z prawa pierwokupu. Kontrowersyjne postanowienie sądu burzy dotychczas wypracowaną praktykę. Jest też sprzeczne z praktyką Lasów Państwowych.
Michał Gliński
18.06.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów coraz ostrzej karze przedsiębiorców. Zdarzają się już sankcje wynoszące kilkaset milionów złotych. Są też pierwsze przypadki ukarania managerów organizujących zakazane praktyki. Sądy orzekają zazwyczaj po myśli urzędu. Szykują się też zmiany przepisów, które rozszerzą możliwości karania.
Renata Krupa-Dąbrowska
18.06.2021
Rynek i konsument
Sąd Rejonowy we Włocławku uważa, że wierzyciel mając świadomość konsekwencji swej bezczynności powinien liczyć się z tym, iż postępowanie egzekucyjne z tych właśnie względów zostanie umorzone. I to może również nastąpić po dniu 1 stycznia 2019 r., gdy zasady rozliczenia kosztów postępowania określone będą według nowych zasad. Mimo to zapytał Sąd Najwyzszy czy jest to właściwe stanowisko.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.06.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Zdrowia chce mieć większy wpływ na tworzenie list refundacyjnych. Tak wynika z założeń nowelizacji ustawy refundacyjnej. Z drugiej strony w końcu mają być premiowane te firmy farmaceutyczne, które inwestują w Polsce, ale w ramach dotychczasowego budżetu. Rzadziej mają być też publikowane listy refundacyjne - cztery razy w roku zamiast sześciu.
Jolanta Ojczyk
17.06.2021
Prawo gospodarcze Farmacja
Projekt nowego prawa grup spółek przewiduje wprowadzenie odpowiedzialności spółki dominującej za skutki wydania wiążącego polecenia wierzycielowi spółki zależnej. Nie przewiduje jednak żadnej dodatkowej ochrony dla tych wierzycieli, co może stawiać ich w dużo gorszej sytuacji - pisze adwokat Piotr Kuźnicki. I zastanawia się, czy ten problem nie może znaleźć innego rozwiązania.
Piotr Kuźnicki
17.06.2021
Prawo cywilne Spółki
Czy Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do mieszkań deweloperskich? Wołomiński sąd wieczystoksięgowy uważa, że tak, bo na fragmencie działki jest las. Prawnicy są zgodni: to absurd i jak najszybciej powinno się poprawić przepisy, dzięki którym zapadło to orzeczenie. Żaden nadleśniczy nie kupi lokalu od dewelopera na rzecz Lasów, po co więc utrzymywać fikcję.
Renata Krupa-Dąbrowska
17.06.2021
Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Z najnowszej interpretacji podatkowej wynika, że firma nie odliczy całego VAT od wydatków związanych z samochodami, jeśli istnieje nawet potencjalna możliwość skorzystania z pojazdu w celach prywatnych. Regulamin użytkowania auta i zakaz prywatnych jazd - jest bez znaczenia. Zdaniem doradców podatkowych, argumenty fiskusa nie mają żadnej podstawy prawnej.
Krzysztof Koślicki
17.06.2021
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych stanowi główne zagrożenie dla stabilności systemu finansowego – twierdzi Narodowy Bank Polski. I dodaje, że banki powinny więc utrzymać ostrożną politykę kapitałową do czasu pełnego rozpoznania skutków pandemii oraz efektów rozstrzygnięć Sądu Najwyższego dotyczącego kredytów w walutach obcych.
Regina Skibińska
16.06.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Firma Fortum Marketing and Sales Polska ma wypłacić wszystkim konsumentom, którzy złożyli skargi, po 49 zł rekompensaty. Zobowiązał ją do tego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zarzucając podszywanie się pod inne firmy, wprowadzanie w błąd co do wysokości przyszłych rachunków za prąd i gaz oraz utrudnianie odstąpienia od umowy.
Krzysztof Sobczak
16.06.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.
Krzysztof Koślicki
16.06.2021
Akcyza Rachunkowość

Rzecznik MŚP walczy o wsparcie z tarczy dla wszystkich firm

Rynek Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców apeluje do Senatu o zmianę przepisów i objęcie pomocą wszystkich przedsiębiorców, którzy faktycznie wykonują rodzaj działalności gospodarczej, którzy nie mogą wykazać swojego prawa poprzez odwołanie się do rejestru REGON.
Renata Krupa-Dąbrowska
16.06.2021
Rynek Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Z podatkowego punktu widzenia podatnicy nie mają jednak obowiązku księgowania faktur kosztowych, w tym faktur kosztowych, które nie dokumentują zakupów towarów, bądź usług podlegających dalszej odsprzedaży.
Tomasz Krywan
16.06.2021
CIT Rachunkowość
Ponad 2 tysiące poszkodowanych w wypadkach drogowych otrzymało w ciągu ostatnich trzech lat propozycję programu rehabilitacyjnego od ubezpieczyciela – wynika z szacunków Polskiej Izby Ubezpieczeń. Prawnicy tłumaczą, że to się poszkodowanym należy, gdyż odszkodowanie z polisy OC powinno objąć wszelkie powstałe po wypadku koszty. Widzą też w tym korzyści dla ubezpieczonych.
Regina Skibińska
16.06.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument

Premier zachęca przedsiębiorców do przechodzenia na ryczałt, ale to nie zawsze korzystne

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Polski Ład
Szczegółów Polskiego Ładu i zmian w podatkach ciągle nie znamy, jednak premier już zachęca przedsiębiorców do płacenia PIT w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. To prosta i niewymagająca wielu dokumentów metoda, jednak – zdaniem doradców podatkowych – jej zasadność nie jest taka oczywista. Może się bowiem okazać, że ryczałtowiec zapłaci wyższy podatek, niż stosujący zasady ogólne.
Krzysztof Koślicki
16.06.2021
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Polski Ład
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Nowe rozwiązania mają zapewnić sprawne funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii oraz spełnienie unijnych wymagań dotyczących polityki ochrony środowiska.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.06.2021
Rynek
Wbrew zapowiedziom polskiego premiera rząd Czech nie tylko nie wycofał z Trybunału Sprawiedliwości UE wniosku dotyczącego kopalni Turów, ale zwrócił się o ukaranie Polski grzywną w wysokości 5 mln euro dziennie za niewstrzymanie wydobycia tam węgla brunatnego. Polski rząd przyjął we wtorek strategię w sprawie rozwiązania tego sporu i wyznaczył ministrów, którzy mają to negocjować.
Krzysztof Sobczak
15.06.2021
Środowisko Prawo unijne
Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że belgijska instytucja odpowiedzialna za nadzór nad ochroną danych osobowych miała prawo skierować do sądu skargę na Facebooka za to, że gromadził i wykorzystywał informacje o internautach, niezależnie od tego, czy mieli oni konto na platformie. Facebook przegrał i próbował podważyć wyrok, kwestionując kompetencje tej instytucji.
Krzysztof Sobczak
15.06.2021
RODO Prawo unijne