Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

- Wymiana informacji gospodarczej między przedsiębiorcami jest niezwykle istotna. Dziś trudno sobie wyobrazić prowadzenie firmy bez dostępu do informacji o długach czy też - wręcz przeciwnie - dobrych praktykach płatniczych kontrahenta – tak o nowelizacji po posiedzeniu rządu mówi Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii.

Najważniejsze zmiany

Główne zmiany, jakie wprowadzi nowelizacja:

  • uporządkowanie procedur nadzoru nad działalnością biur informacji gospodarczej. Dzięki temu obniżone zostaną koszty nadzoru, a procedura będzie krótsza i mniej zbiurokratyzowana,
  • doprecyzowanie i zaktualizowanie obecnych rozwiązań dotyczących np. publikacji cenników usług biur. Przyczyni się to do lepszej współpracy biur z klientami i organem nadzoru,
  • uproszczenie zasad nadzoru nad działalnością biur,
  • uzupełnienie katalogu informacji gospodarczych, które mogą zostać przekazane do biura, o adres do doręczeń elektronicznych podmiotu, który nie jest konsumentem,
  • wskazanie przypadków, w których biuro musi podać w cenniku wysokość opłaty za daną czynność. Biuro będzie zobowiązane do publikacji cennika na swojej stronie internetowej,
  • wymóg umieszczania przez biura w rejestrze zapytań informacji o podmiocie, któremu ujawniono informacje gospodarcze.

Ponadto więcej podmiotów będzie mogło otrzymywać dane oraz informacje z rejestru zapytań. Będą to m.in. organy Policji czy Straży Granicznej.

Ustawa ma wejść w życie jeszcze w 2024 r.