W piątek Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o PCC. Za odrzuceniem głosowało 232 posłów, przeciw było 190 posłów, 8 posłów wstrzymało się od głosowania. 

Proponowane zmiany wzbudzały wiele kontrowersji, o czym pisaliśmy w tekście: Nowa, wysoka stawka PCC uderzy w zwykłych Kowalskich a nie w spekulantów.

O odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu wnioskowali przedstawiciele Konfederacji i koła Kukiz'15.

Czytaj też w LEX: Zmiany w PCC płaconym przy zakupie mieszkań i domów od 1 stycznia 2024 r. >

 

Jakie zmiany zakładał projekt

Posłowie Lewicy argumentowali, że projekt ma na celu opodatkowanie tzw. flippowania mieszkań, czyli zjawiska polegającego na zakupie mieszkań w niskiej cenie, a następnie szybkiej ich odsprzedaży z zyskiem. 

Projekt zakładał wprowadzenie nowych stawek dla flipperów, którzy kupują kolejne mieszkanie w okresie pięciu lat od końca roku, w którym kupili pierwsze mieszkanie.

  • 3 proc. - w przypadku zakupu trzeciego mieszkania,
  • 4 proc. - w przypadku zakupu czwartego mieszkania,
  • 5 proc. - w przypadku zakupu piątego mieszkania.

Autorzy proponowali, że aby zapewnić, że poprzednie transakcje będą przez flipperów ujawniane, kupujący składałby przed notariuszem oświadczenie o liczbie zawartych umów w okresie pięciu lat liczonych przed daną umową, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wysokie stawki dla kupujących

Posłowie Lewicy proponowali też wprowadzenie trzech nowych stawek PCC dla tych, którzy kupują mieszkanie od flippera:

  • 10 proc. – w przypadku sprzedaży przed upływem roku od zakupu,
  • 6 proc. – w przypadku sprzedaży przed upływem dwóch lat od zakupu, ale powyżej roku,
  • 4 proc. – w przypadku sprzedaży przed upływem trzech lat od zakupu, ale powyżej dwóch lat.

Chodziło o to, by flippowanie przestało być opłacalną formą działalności.

Przypomnijmy, że obecnie kupujący mieszkanie na rynku wtórnym płaci co do zasady 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych.

Czytaj również: Warunki zwolnienia z PCC na zakup pierwszego mieszkania >>

Sprawdź też w LEX: 

Czy wyposażenie mieszkania zakupione przez podatnika zajmującego się house flippingiem można uznać za koszt podatkowy? >

Czy sprzedaż lokali z rynku wtórnego będzie zwolniona z VAT, jeśli nakłady na remont nie przekroczą 30 proc.? >

Jak ujmować w PKPiR koszty związane z modernizacją mieszkania przez flipera? >