Prawo.pl
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji umowy między Polską a Brazylią w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania dochodów oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania. Okazuje się, że jest to pierwsza tego typu umowa w relacjach polsko-brazylijskich. Jak podkreśla MF, stanowi ważny etap w rozwoju dwustronnej współpracy i wymiany gospodarczej między państwami.
Krzysztof Koślicki
20.04.2023
Ordynacja Doradca podatkowy
W 2022 r. w Polsce wzrosły liczba godzin przepracowanych oraz koszty zatrudnienia. W czwartym kwartale 2022 r. liczba godzin przepracowanych była o 2,3 proc. wyższa niż rok wcześniej, a koszty zatrudnienia w tym samym czasie wzrosły o 14,2 proc. Pomiędzy pierwszym a czwartym kwartałem 2022 r. nastąpił wzrost indeksu kosztów zatrudnienia o 8,3 proc. – podał w czwartek GUS.
Grażyna J. Leśniak
20.04.2023
Rynek Prawo pracy
Samodoskonalenie i osiąganie coraz wyższych kompetencji i kwalifikacji, umiejętność obsługi nowych technologii, analiza i synteza sytuacji oraz przewidywanie jej potencjalnych skutków a nawet wiedza praktyczna z zakresu prawa dotycząca uprawnień i obowiązków pracowników ochrony w sytuacjach, z którymi mogą zetknąć się podczas pracy to tylko niektóre nowe i potrzebne umiejętności w zawodzie pracownika ochrony.
Grażyna J. Leśniak
20.04.2023
Rynek Prawo pracy
Problem rzeczywistego beneficjenta jest jednym z wielu aspektów, które należy uwzględnić w kontekście podatku u źródła (WHT). Obszar ten jest często kontrolowany przez urzędy skarbowe. Jedną z istotniejszych kwestii jest ustalenie rzeczywistego właściciela należności. Jednak nie w każdym przypadku jest to konieczne – piszą Tomasz Napierała i Weronika Sydow z ABC Tax.
Weronika Sydow Tomasz Napierała
20.04.2023
CIT PIT
W Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są powszechnie dostępne dane osobowe beneficjentów rzeczywistych, w tym numery PESEL, mimo że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w listopadzie 2022 r. uznał za nieważny przepis dyrektywy unijnej przewidującej publiczny dostęp do tych informacji. Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się zmiany krajowych przepisów.
Krzysztof Sobczak
20.04.2023
Prawo gospodarcze RODO
Zarządca parkingu, spółka APCOA Parking Polska, która ogranicza sposoby składania reklamacji i twierdzi, że czas odpowiedzi może się wydłużyć, a także straszy poniesieniem kosztów windykacyjnych i egzekucyjnych, zapłaci ponad 820 tys. zł kary nałożonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uznał on te działania za niezgodne z prawem i wystąpił o wyjaśnienia także do spółek ATPark i Europark.
Krzysztof Sobczak
20.04.2023
Rynek i konsument

Fundacja rodzinna w Polsce już za miesiąc - rozwiązanie dla każdej firmy?

Prawo cywilne Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Do wejścia w życie ustawy o fundacjach rodzinnych pozostał miesiąc. Instytucja ta staje się powoli przedmiotem zainteresowania i rozmów również wśród tych firm rodzinnych, które nie myślały wcześniej o budowie firmy na pokolenia. Czy rzeczywiście jednak fundacja rodzinna może umożliwić biznesom uniknąć problemów związanych z sukcesją? Wokół samej fundacji rodzinnej pojawia się sporo mitów, które miałyby przeczyć jej przydatności.
Anita Pardej
20.04.2023
Prawo cywilne Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Za kilka dni będzie można budować elektrownie wiatrowe na nowych zasadach. Nowe prawo jednak rozczarowuje. Dużym problemem będzie nie tylko określenie odległości od domów, ale też obowiązek uchwalania miejscowych planów dla farm. I dla inwestorów, i dla samorządowców, będzie to nie lada wyzwanie. Przepisy bardziej bowiem przeszkadzają, niż pomagają.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.04.2023
Samorząd terytorialny Nieruchomości Energetyka
Izba Cywilna Sądu Najwyższego coraz częściej odmawia przyjęcia do rozpoznania skarg kasacyjnych banków w sprawie unieważniania zapisów w umowach frankowych. Sędziowie tej Izby stwierdzają, że orzeczenia TSUE są jasne: w razie stwierdzenia przez sąd abuzywności klauzuli umownej lub jej fragmentu, w sytuacji gdy nie istnieje możliwość dalszego wykonywania umowy, nieważność powinna zostać orzeczona co do zasady.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.04.2023
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Spośród wielu zmian, które przewiduje nowelizacja procedury cywilnej, warto zwrócić uwagę na te dotyczące postępowania zabezpieczającego w sprawach własności intelektualnej. Zmierzają one do wzmocnienia pozycji procesowej obowiązanych, a także w pewnym zakresie normują kwestie, które funkcjonowały dotychczas jedynie w oparciu o praktykę orzeczniczą sądów własności intelektualnej - pisze dr Tomasz Gawliczek.
Tomasz Gawliczek
20.04.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W środę, 26 kwietnia, wejdzie w życie druga w tym roku, tym razem duża, nowelizacja Kodeksu pracy. A wraz z nią przywileje dla rodziców dzieci do lat 8 – m.in. możliwość wnioskowania o elastyczną organizację pracy, w tym pracę zdalną. Już dziś pracodawcy, których "zalała" fala wniosków, zastanawiają się, jak zorganizować pracę i jak zapanować nad poczuciem niesprawiedliwości u pracowników, na których spadnie więcej obowiązków.
Grażyna J. Leśniak
20.04.2023
Prawo pracy Prawo unijne

Wojewoda ogłosi szybszy nabór z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Samorząd terytorialny Drogi Zamówienia publiczne
Przyspieszenie ogłoszenia naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także szybsze zawarcie z samorządami umów o dofinansowanie i dłuższy czas dla nich na realizację inwestycji - takie zmiany wprowadza kolejna nowelizacja ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.
Robert Horbaczewski
19.04.2023
Samorząd terytorialny Drogi Zamówienia publiczne
Branża informatyczna mocno odczuwa skutki zatorów płatniczych, ale w porównaniu do poprzedniego roku, systematycznie rosną też długi samych informatyków. Obecnie wynoszą ok. 230,3 mln zł, a więc w porównaniu do marca zeszłego roku są wyższe o niemal 22 proc. Największe długi branża ma wobec instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.
Inga Stawicka
19.04.2023
Rynek
Aż 93 proc. kobiet reprezentujących sektor finansowy wskazuje, że kariera jest dla nich ważna lub bardzo ważna. Jednocześnie 94 proc. pań ocenia, że w ich sektorze występują bariery mające wpływ na przebieg kariery zawodowej kobiet - wynika z 4. edycji badania „Kobiety w finansach”. Co więcej, pomimo rosnącej liczby wdrażanych programów rozwojowych i polityk dotyczących zarządzania różnorodnością, kobiety pracujące w branży finansowej relatywnie rzadko osiągają najwyższe stanowiska.
Grażyna J. Leśniak
19.04.2023
Prawo pracy Finanse
Większość Polaków dokonała już rozliczenia PIT za 2022 rok. W kwietniu rozliczyć zamierza się zaledwie 18 proc. podatników. Okazuje się, że najpopularniejszą formą rozliczenia podatku jest usługa Twój e-PIT. Korzysta z niej ponad połowa Polaków - takie dane wynikają z badania KPMG w Polsce. Co ciekawe, 4 na 10 podatników nie wie, że Polski Ład wprowadził przepisy, które wpłynęły na rozliczenie podatku za 2022 rok.
Krzysztof Koślicki
19.04.2023
Domowe finanse PIT
Wprowadzona przez Polski Ład ulga na robotyzację przysługuje także na wcześniejsze zakupy robotów przemysłowych oraz funkcjonalnie związanych z nimi maszyn i urządzeń, dokonane przed 1 stycznia 2022 r. Odpisy amortyzacyjne od tych urządzeń stanowią koszty uzyskania przychodu. Potwierdza to w najnowszej interpretacji skarbówka i eksperci.
Wiesława Moczydłowska
19.04.2023
CIT PIT Doradca podatkowy
Zarząd sukcesyjny w firmie, której właściciel zmarł, będzie przedłużany automatycznie do momentu wydania postanowienia przez sąd w tej sprawie. Obecnie często zdarza się, że wniosek o przedłużenie zarządu jest składany tuż przed jego wygaśnięciem, a sądy nie mają wystarczająco dużo czasu na wydanie postanowienia w tym zakresie. To jedna ze zmian mających ułatwić przejmowanie firm.
Renata Krupa-Dąbrowska
19.04.2023
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dość obszernie wylicza czyny będące deliktami nieuczciwej konkurencji. Jak jednak rozpoznać czyny, których ustawa nie definiuje jasno i wprost jako deliktów, a które bez wątpienia szkodzą naszej działalności, a także - jak się przed takimi czynami bronić? - zastanawiają się Marcin Wnukowski i ​Justyna Dereszyńska z Squire Patton Boggs.
Justyna Dereszyńska Marcin Wnukowski
19.04.2023
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Ulepszenie środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców dotknie również podatków

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów CIT Doradca podatkowy
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Przewiduje on również zmiany w prawie podatkowym. Chodzi przede wszystkim o ordynację podatkową, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek rolny, leśny i przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Krzysztof Koślicki
18.04.2023
Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów CIT Doradca podatkowy
Wdrażając przepisy dyrektywy unijnej ustawodawca pozwolił pracownikom ubiegać się o bardziej stabilne i przewidywalne warunki zatrudnienia. Jednak takie korzyści niosą za sobą utrudnienia dla pracodawców, którzy w trosce o interesy firmy mogą zmienić swoją politykę i dążyć do korzystania z pozapracowniczych form zatrudnienia, np. na kontraktach B2B. Nowe przepisy to także kolejne obciążenie dla działów kadr i płac.
Grażyna J. Leśniak
18.04.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Producenci piwa wprowadzają bardziej czytelne i widoczne dla konsumentów oznaczenia odpowiedzialnościowe, na opakowaniach piwa i w przekazach reklamowych. Dotychczasowe znaki z hasłami „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich” oraz „W ciąży nie piję alkoholu” zastąpią piktogramy, ilustrujące te przekazy. Zmiana obejmie również zyskujące na popularności „zerówki”, na których pojawi się znak „18+”.
Krzysztof Sobczak
18.04.2023
Rynek i konsument Opieka zdrowotna
Patrząc wstecz na zakończony niedawno I kwartał bieżącego roku, można stwierdzić wprost, że wnioskodawcy i podatnicy nadal mają liczne wątpliwości dotyczące interpretowania i stosowania przepisów o cenach transferowych. Te ostatnie, mimo (względnie) jednolitego brzmienia od stycznia 2019 r., w wielu obszarach pozostają nadal nieostre i nieprecyzyjne – pisze Radosław Chudy, prawnik w Kancelarii GWW.
Radosław Chudy
18.04.2023
CIT PIT Doradca podatkowy
Aby w Polsce rzeczywiście rozwinął się sektor biometanu, konieczne jest objęcie preferencyjnymi rozwiązaniami wszystkich, nie tylko rolniczych, podmiotów zainteresowanych inwestycjami w biogazownie - podkreśla w swoim stanowisku Polska Organizacja Biometanu. Zaznacza również, że projektowana ustawa to krok w dobrym kierunku, ale powinna zostać uzupełniona o kilka dodatkowych rozwiązań.
Inga Stawicka
18.04.2023
Środowisko Energetyka
Osobom prawnym nie przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne – uważa Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Jednak swoją opinię chce oprzeć na uchwale Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, gdyż pojawiły się wyroki przeciwne: Naruszenie dóbr osobistych może nastąpić w stosunku zarówno do dobrego imienia osoby fizycznej, jak i do dobrego imienia osoby prawnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.04.2023
Prawo cywilne Spółki

Zmiany zasad wykluczenia z przetargu - jest projekt

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze
Dwie ważne zmiany w zakresie zamówień publicznych przewiduje najnowszy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Po pierwsze zmienia zasady skorzystania z przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania, a po drugie ujednolica zasady udzielania pożyczek dla samorządów przez banki i  parabanki.
Zofia Jóźwiak
18.04.2023
Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze
Pracodawcy, którzy nie wdrożyli u siebie kodeksowej pracy zdalnej, zaczynają być pod coraz większą presją pracowników, którzy naciskają na jej wprowadzenie. Są gotowi zrezygnować z ryczałtu, byle tylko móc tak pracować - więcej niż 24 dni w roku kalendarzowym, jak to przewiduje przepis o pracy zdalnej okazjonalnej. Zdania prawników są podzielone. Dominuje jednak pogląd, że zwrot kosztów jest obowiązkowy.
Grażyna J. Leśniak
18.04.2023
Prawo pracy
Intencją powodów było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, ale też zapewnienie przyszłości trojgu swych dzieci. Wynajmując lokale, zapewniali sobie środki na spłatę kredytów. Zarazem nie sposób uznać, by kredytobiorcy nadużyli swoich praw w sytuacji, gdy bank doprowadził do zawarcia umowy kredytowej o narzuconej im treści, która naraziła ich na nieograniczone ryzyko wahań waluty indeksacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.04.2023
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Prowadzenie polityki handlowej względem państw spoza Unii Europejskiej należy do  wyłącznych kompetencji UE. Oznacza to, że działania jednostronne państw członkowskich w tej dziedzinie są niedopuszczalne - twierdzi prof. Aleksandra Kustra- Rogatka z UMK w Toruniu. I zwraca uwagę, że Komisja Europejska już żąda od Polski wyjaśnień w sprawie zakazu importu z Ukrainy, a potem może być procedura naruszeniowa.
Krzysztof Sobczak
18.04.2023
Prawo gospodarcze Prawo unijne Ukraina
Jeśli usługi bezpłatnego ładowania samochodu są dostępne dla wszystkich klientów, nie muszą oni płacić podatku. Przychód z nieodpłatnych świadczeń w takim przypadku nie powstanie. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w oczekiwanej od dawna przez branżę e-pojazdów interpretacji. Zdaniem ekspertów, stanowisko skarbówki może mieć jeszcze szersze zastosowanie.
Krzysztof Koślicki
18.04.2023
PIT Doradca podatkowy Finanse
Projekt kompleksowych zmian prawnych dla przedsiębiorców, nad którym pracuje obecnie resort rozwoju, przewiduje m.in. ograniczenie szeregu postępowań do jednej instancji. Teoretycznie chodzi o usprawnienie procedur, jednak zdaniem prawników część propozycji jest wątpliwa i stwarza ryzyko naruszenia praw stron. Obawy budzi też samo ograniczanie możliwości odwołań od rozstrzygnięć organów i kierunek zmian.
Inga Stawicka
18.04.2023
Prawo gospodarcze
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski