Bezpłatne spotkania przeprowadzą eksperci Krajowej Administracji Skarbowej w każdą środę przez najbliższe cztery tygodnie. Pierwsze odbędzie się 22 listopada, kolejne 29 listopada, 6 grudnia i 13 grudnia.

W trakcie webinarium przedsiębiorcy dowiedzą się o:

  • nowych zasadach fakturowania w Polsce,
  • uwierzytelnieniu w KSeF i nadawaniu uprawnień,
  • różnicy pomiędzy fakturą elektroniczną a e-Fakturą,
  • wystawianiu oraz otrzymywaniu faktur w KSeF,
  • bezpłatnych narzędziach KSeF,
  • tym gdzie znaleźć komunikaty, informacje, odpowiedzi na pytania.

Szczegółowe informacje, m.in. o godzinach spotkań, mają być publikowane na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.

MF przypomina, że obowiązek wystawiania faktur w KSeF wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Od 1 stycznia 2022 r. do końca czerwca 2024 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z KSeF dobrowolnie. W tym czasie mogą wystawiać faktury KSeF albo w dotychczasowej formie (papierowej lub elektronicznej). Decyzja należy do podatnika.

- Warto znaleźć partnera biznesowego, który chciałby już teraz przygotowywać się do korzystania z KSeF. Można wspólnie testować działanie systemu, a nawet wystawiać i odbierać faktury poświadczające realne transakcje. To najlepszy sposób na przygotowanie się do wejścia obowiązku wystawiania faktur w KSeF od 1 lipca – radzi Krzysztof Rogowski, kierownik projektu KSeF w Ministerstwie Finansów.

Obecnie w przypadku wystawienia faktury za pomocą KSeF niezbędna jest zgoda nabywcy na otrzymywanie faktur w KSeF. Zgoda może zostać wyrażona w dowolnej formie. Jeżeli odbiorca faktury nie wyraził akceptacji, to sprzedawca może wystawić fakturę ustrukturyzowaną w KSeF, z tym zastrzeżeniem, że powinna ona być następnie przesłana nabywcy w postaci z nim uzgodnionej, np. mailowo w postaci pliku pdf.

Z e-fakturowania wyłączone zostają faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (B2C). Zaś podatnicy zwolnieni z VAT lub wykonujący wyłącznie czynność zwolnione od podatku są zobligowani do wdrożenia e-fakturowania w KSeF dopiero od 1 stycznia 2025 r.

Czytaj również: Podatnicy nie są przygotowani do KSeF >>