14 grudnia br. wygasa kadencja obecnego Rzecznika Praw Dziecka. Sejm już niebawem będzie decydować, kto obejmie ten urząd na kolejne pięć lat. Kandydatem jest dr Grzegorz Wrona, certyfikowany specjalista i superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady Programowej Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw, Konrad Ciesiołkiewicz, współzałożyciel i przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, prezes Fundacji Orange oraz Marek Jerzy Konopczyński, profesor nauk pedagogicznych, pedagog resocjalizacyjny, członek i wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Adwokatka dzieci

Monika Horna-Cieślak jest adwokatką oraz działaczką społeczną. Specjalizuje się w ochronie praw dzieci i młodzieży. Jest m.in. współautorką nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych ustaw (tzw. ustawy Kamilka), która m.in. wprowadza standardy ochrony dziecka we wszystkich placówkach, które zajmują się jego opieką i kary za uchylanie się od tego obowiązku oraz system monitorowania przypadków śmierci krzywdzonych dzieci, a także reguluje kwestie reprezentanta dziecka w sądzie, wysłuchania i zakłada  co najmniej 10 godzin szkoleń, co cztery lata, dla sędziów rodzinnych.

Mecenas współtworzyła też m.in. zmiany dotyczące przyjaznych warunków przesłuchania dziecka pokrzywdzonego przestępstwem i przyjaznych pokojów przesłuchań. Była inicjatorką powstania w warszawskiej ORA list adwokatów gotowych z urzędu reprezentować dzieci.

Na co dzień udziela pomocy prawnej osobom najmłodszym, przede wszystkim doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej. W swojej działalności na rzecz dzieci podejmuje bardzo szerokie działania m.in. legislacyjne, szkoleniowe, koordynuje projekty edukacyjne oraz badawcze. Jest też autorką publikacji i badań na temat udziału osób najmłodszych w procedurach prawnych. Współpracuje z podmiotami państwowymi, zagranicznymi oraz pozarządowymi na rzecz ochrony praw dzieci. Jest członkinią Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodniczącą Sekcji Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, członkinią Zespołu do spraw przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich przy ministrze sprawiedliwości oraz tutorką programu HELP Rady Europy.

Adwokatka w 2019 r. zwyciężyła w konkursie „Rising Stars – Liderzy Jutra”, zdobyła też I wyróżnienia w konkursie „Prawnik Pro Bono 2019".

Czytaj: Liderzy jutra - wschodzące gwiazdy świata prawniczego nagrodzone >>

  Powstają pierwsze listy adwokatów gotowych z urzędu reprezentować dzieci >>

Dr Romanowski: Intensywnie pracujemy nad wdrożeniem przepisów chroniących dzieci >>