Pod koniec września studenci będą reprezentowali Polskę na międzynarodowych zawodach Enactus World Cup w Meksyku. W finale studenckie drużyny prezentowały swoje projekty rozwiązujące ekonomiczne i ekologiczne problemy lokalnych społeczności.
 
W zwycięskim zespole Uniwersytetu Gdańskiego jest ponad 30 studentów, reprezentujących różne wydziały i kierunki studiów. Studenci UG zaprezentowali inicjatywę Future in your hand wspierającą więźniów z zakładów penitencjarnych w powrocie do społeczeństwa, pomagającą w znalezieniu nowej pracy, założeniu własnego biznesu.
 
Na drugim miejscu uplasował się projekt z Uniwersytetu Łódzkiego „Village in the city”, umożliwiający rolnikom sprzedawania swoich produktów bezpośrednio do klientów, dzięki udziałowi w specjalnych targach.
 
Inicjatywa Politechniki Łódzkiej, która zajęła trzecie miejsce, dotyczyła zbiórki i przeróbki butelek plastikowych na materiał do produkcji kołder, które otrzymały lokalne ośrodki dla bezdomnych.
 
Pod koniec września studenci z UG pojadą do Meksyku, reprezentować Polskę na Enactus World Cup. W tym międzynarodowym konkursie, spotykają się zespoły i jurorzy z blisko 40 państw, w których obecny jest program.
 
Enactus jest wspólną inicjatywą biznesu i uczelni, w ramach której studenci są przygotowywani do podejmowania samodzielnej działalności, realizowania inicjatyw przedsiębiorczych i praktycznej nauki o zrównoważonym rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności.
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronach: www.enactus.pl  oraz www.enactus.org