“Celem Falling Walls Lab jest ustanowienie platformy umożliwiającej młodym naukowcom wymianę pomysłów i inspiracji. Z niecierpliwością czekamy na projekty i wizje, które zostaną zaprezentowane w tegorocznej odsłonie sympozjum” – mówi Tatjana König, dyrektor zarządzający fundacją Falling Walls.

Do udziału w Falling Walls Lab zaproszeni są badacze w wieku do 35 lat. Mogą to być zarówno studenci studiów magisterskich, doktoranckich i doktorzy, jak również przedsiębiorcy, twórcy start-upów, wynalazcy, pomysłodawcy ciekawych rozwiązań biznesowych. Konferencja otwarta jest na wszystkie dziedziny wiedzy. Wystąpieniom przysłuchuje się jury, w którego skład wchodzą wybitne osobistości świata akademickiego, jednostek badawczych i biznesu.
 
„Oprócz możliwości spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach z całego świata, uczestnicy będą mogli również zaprezentować i zwiększyć swoje możliwości prezentacji. Wzięcie udziału w Labie to wyzwanie i świetne doświadczenie osobiste, w czasie którego można poznać innych młodych i utalentowanych ludzi, którzy całkiem prawdopodobnie będą w przyszłości piastować ważne stanowiska” – dodaje dr Martin Sonnenschein, dyrektor zarządzający A.T. Kearney Central Europe.
 
Pierwsza konferencja z cyklu „Falling Walls" miała miejsce w 2009 roku. Obecnie prowadzi ją fundacja o tej samej nazwie oraz A. T. Kearney. Celem tej niedochodowej organizacji jest wspieranie nauki. Nazwa i termin imprezy nawiązują do kolejnych rocznic od obalenia muru berlińskiego i zakończenia zimnej wojny. Tytuł nawiązuje również do przełamywania naukowych barier i wyzwań współczesności.
 
Podczas głównego dnia obrad 20 naukowców o światowej renomie prezentuje nowatorskie, przełamujące schematy poznawcze odkrycia. Badacze reprezentują szerokie spektrum nauk: biologię, chemię, informatykę, nauki społeczne czy polityczne. Wśród nich są wybitne osobistości m.in. laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2004 roku prof. Aaron Ciechanover.
 
Od 2011 roku zaprezentowano zupełnie nowy format prezentacji naukowców. W przeddzień głównych obrad 100 młodych badaczy z całego świata, wybranych spośród 400, w ograniczonym czasie 2 minut na prelekcje i 1 minuty na odpowiedzi na ewentualne pytania, prezentuje swoje nowatorskie projekty na poprzedzającym właściwe obrady spotkaniu noszącym tytuł „Falling Walls Lab”. W 2012 roku w tej części sympozjum zabrakło Polaków, w 2011 r. wzięły w niej udział tylko 2 polskie badaczki.
 
Stu wybranych młodych naukowców otrzyma stypendium obejmujące pokrycie kosztów dojazdu na spotkanie oraz udział w głównej części sympozjum Falling Walls w Berlinie.
 
Szczegółowe informacje na temat spotkania dostępne na stronie: www.falling-walls.com/lab