Przedmiotem jej badań będą przede wszystkim zmiany zachodzące w żywym do dziś języku oraz kulturze Indian Nahua, z drugiej zaś strony w języku hiszpańskim i kulturze iberoamerykańskiej rozwijającej się na terenie Nowego Świata - poinformowała Dominika Wojtysiak-Łańska z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w przesłanym PAP komunikacie.
 
Jak wyjaśniła, celem projektu naukowiec z UW jest szczegółowa rekonstrukcja i poznanie mechanizmów przekazu kulturowego między Europą a Ameryką od XVI wieku przez okres kolonialny aż po współczesność.
 
Planowane badania pozwolą na identyfikację i zrozumienie kluczowych czynników zmiany, a także związków między zmianą językową a transformacjami i ciągłością w kulturze. Wyzwaniem jest powiązanie aktualnej kultury i dialektów języka nahuatl z ich wcześniejszymi, historycznymi fazami. Jak zaznaczono w komunikacie FNP, ważną nowością w podejściu dr Olko jest połączenie źródeł historycznych i współczesnych, europejskiej i tubylczej perspektywy.
 
Grant będzie realizowany przez 5 lat w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z hiszpańskim Universidad de Sevilla i Instituto de Docencia e Investigación Etnológica de Zacatecas w Meksyku.
 
W ramach projektu stworzony ma być międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół badawczy. Jego członkami będą historycy, filolodzy, lingwiści i antropolodzy z Polski, Hiszpanii, USA i Meksyku, w tym także badacze i studenci pochodzenia tubylczego - Indianie Nahua.
 
Dr Justyna Olko – przypomniała przedstawicielka FNP - jest adiunktem w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW i kierownikiem Pracowni „Spotkania Starego i Nowego Świata”. Zajmuje się etnohistorią i antropologią Mezoameryki prekolumbijskiej i wczesnokolonialnej oraz filologią i lingwistyką języka nahuatl (azteckiego). Jest jedną z nielicznych osób w Europie czytających dawne teksty w tym języku, którego naucza na Uniwersytecie Warszawskim od kilkunastu lat.
 
Jak napisano w komunikacie, w 2009 r. badaczka zdobyła subsydium Focus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, które pozwoliło jej na stworzenie w Polsce zespołu zajmującego się przedhiszpańskim i wczesnokolonialnym światem Indian Nahua i problematyką europejsko-indiańskiego zderzenia kultur.
 
ERC to założona w 2007 r. ponadnarodowa organizacja zajmująca się stymulowaniem, wspieraniem i finansowaniem badań naukowych w Europie. ERC oferuje badaczom kilka rodzajów grantów: Starting Grants, Advanced Grants, Consolidator Grants i Synergy Grants, a także granty dla obecnych laureatów ERC.
 
Granty przyznawane są w drodze międzynarodowych konkursów. Konkurencja jest bardzo silna: w ubiegłorocznym konkursie finansowanie otrzymało ok. 90 z 950 złożonych wniosków w tych dziedzinach. Od 2007 r. ERC Starting Grant otrzymało dziewięciu polskich młodych badaczy, a trzech wybitnych, doświadczonych naukowców - ERC Advanced Grant.
 
Laureatów ERC Starting Grants Od kilku lat wspiera FNP za pomocą programu stypendialnego Idee dla Polski (http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_idee_dla_polski). Celem tego programu jest zachęcenie młodych wybitnych uczonych do wybierania Polski jako miejsca realizacji projektu badawczego zgłaszanego do konkursu ERC.
 
PAP - Nauka w Polsce