"Waga dzisiejszego wydarzenia polega na tym, że podpisały go najważniejsze instytucje prawnicze w województwie. Dzięki temu studenci będą mieli możliwość praktyk, staży czy uzyskania opinii ekspertów przy pisaniu prac dyplomowych. Idea utworzenia nowego kierunku rodziła się kilka lat, dzięki zaangażowaniu środowiska prawniczego, które uznało, że prawo trzeba u nas otworzyć" - powiedział PAP rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Tadeusz Kuczyński.
 
Gotowe są już deklaracje zatrudnienia 12-osobowej kadry pracowników naukowo-dydaktycznych, która jest niezbędna do utworzenia kierunku prawa.
 
Natomiast do marca 2013 r. ma być gotowy program studiów, co pozwoli na wpisanie kierunku do uchwały rekrutacyjnej, którą Senat uczelni musi przyjąć do końca maja 2013 r.
 
Porozumienie zostało podpisane przez rektora UZ prof. Tadeusza Kuczyńskiego, marszałek woj. lubuskiego Elżbietę Polak, prezydenta miasta Janusza Kubickiego oraz władze Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, oddziału Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze i Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze.
 
Obecnie na UZ na 43 kierunkach studiuje ponad 15 tys. studentów.