Wiceminister wziął udział obradach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).

 
"Na to jest przeznaczona specjalna rezerwa budżetowa, poza tym budżetem, który finansuje standardowe, rutynowe działania związane ze szkolnictwem wyższym. Jak wszyscy wiemy, 2013 r. nie jest rokiem obfitości środków w ramach budżetu i w ramach finansów publicznych. W związku z tym dobrą informacją jest to, że ta podwyżka, która była już od jakiegoś czasu zapowiadana, jest potrzymana i będzie realizowana" - powiedział wiceminister na konferencji prasowej.
 
Prof. Ratajczak podkreślił, że w 2013 r. zostanie przeprowadzony pierwszy etap podwyżki wynagrodzeń, a kolejne dwa będą realizowane w 2014 r. i 2015 r. "To powinno pozwolić na podwyżki wynagrodzeń w granicach 30 proc. na jeden etat" - uściślił.
 
Wiceszef MNiSW przyznał, że budżet dla szkolnictwa wyższego, pomijając środki na podwyżki, "w zasadzie jest na poziomie budżetu roku ubiegłego". "To jednak dokonuje się w warunkach malejącej liczby studentów ogółem, co prawda nie na studiach stacjonarnych. Z punktu widzenia uczelni to przede wszystkim dotacja służy ich finansowaniu. Sytuacja, że generalnie maleje liczba studentów nie zmienia tego, że jeśli chodzi o liczbę studentów stacjonarnych, to mamy jeszcze pewną tendencję wzrostową" - mówił Ratajczak.
 
Przewodniczący KRUP, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bronisław Marciniak ocenił, że informacja wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego o środkach dla uczelni na dydaktykę na podobnym poziomie jak w 2012 r. i podwyżkach wynagrodzeń to "wiadomość dobra umiarkowanie". "Stabilizacja finansowa oraz utrzymanie poziomu badań i dydaktyki na odpowiednim poziomie warunkuje istnienie uczelni. Uczelnie są w sytuacji, że zmniejsza się liczba tzw. studentów stacjonarnych, natomiast zwiększa się znacznie finansowanie badań. My staramy się poprzez przestawienie uczelni na badania niwelować te zmiany" - przekonywał Marciniak.
 
W trakcie obrad KRUP dyskutowano też m.in. o projektowanych nowelizacjach ustaw: o zasadach finansowania uczelni i Prawa o szkolnictwie wyższym.
 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. Wiesław Banyś wskazał, że rektorzy są za tym, aby status krajowych naukowych ośrodków wiodących był przyznawany jednostkom uczelnianym, a nie konsorcjom jednostek uczelnianych i jednostek spoza uczelni. Jak zaznaczył, rektorzy opowiadają się też za większą elastycznością przy prowadzeniu klasyfikacji i parametryzacji. "Chcemy odejść od tego, co się w tej chwili dzieje, mianowicie klasyfikacji do grupy jednorodnej, a potem parametryzacji wyłącznie wydziałów. Chcemy być bardziej elastyczni, bo to pozwoli porównywać jednostki w ramach poszczególnych dyscyplin nauki, a niekoniecznie struktur w poszczególnych uczelniach" - tłumaczył rektor Uniwersytetu Śląskiego.