W tej grupie znajdują się studenci: Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 
„Dla wielu studentów wyjazd na staż w ramach Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Stażowej stanowi wyjątkową okazję do zdobycia doświadczenia zawodowego, np. w dziedzinie energii nuklearnej, pracy z najnowszymi technologiami i najlepszymi specjalistami w branży” – poinformowała PAP Bogna Lechowicz z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
 
Studenci pojadą na wakacyjne staże do jednej z siedmiu korporacji: Chevron, Citi, GE Hitachi, Pittsburgh Glass Works, Raytheon BBN Technologies, Sikorsky Aircraft oraz Westinghouse Electric Company.
 
Podczas stażu studenci realizują program specjalnie opracowany przez daną firmę. Każdy uczestnik, bądź grupa uczestników, ma mentora, który nadzoruje jego pracę, służy radą i pomocą.
 
O staże mogą się ubiegać studenci co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych na polskich uczelniach, biegle władający językiem angielskim, legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce i aktywni społecznie. Organizatorzy pokrywają również część kosztów podróży oraz pomagają studentom w uzyskaniu wizy. Do tej pory możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych uzyskało prawie 60 uzdolnionych polskich żaków.
 
Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Ambasady USA w Polsce. Realizatorem inicjatywy jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy z firmami oferującymi staże oraz polskimi uczelniami.