.Jak informuje NRA, samorząd wnosi o uznanie za niekonstytucyjne przepisów ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o Żandarmerii Wojskowej, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o Służbie Kontrwywiadu, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w zakresie gromadzenia, rejestrowania, kwalifikowania i niszczenia informacji objętych tajemnicą obrończą i tajemnicą adwokacką. 
Uchwałę w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego podjęło Prezydium NRA w dniu 5 lipca br. Prezydium udzieliło również pełnomocnictwa do reprezentowania NRA przed Trybunałem adwokatom: adw. Andrzejowi Zwarze, adw. Rafałowi Dębowskiemu, adw. dr. hab. Szymonowi Byczko i adw. dr. hab. Jackowi Skrzydło.

Dowiedz się więcej z książki
Akta karne dla aplikantów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł