W poniedziałek przedstawiciele władz RAŚ podsumowali sześć miesięcy od czasu, w którym Ruch ponownie dołączył do rządzącej regionem koalicji (obok RAŚ tworzą ją PO, PSL i SLD). Przewodniczący organizacji i szef jej klubu radnych Jerzy Gorzelik akcentował, że RAŚ – w przeciwieństwie do ogólnopolskich partii – myśli na szczeblu regionu kategoriami samorządowymi: m.in. wskazując średnioterminowe cele możliwe do zrealizowania w jednej kadencji samorządu.

Działacze RAŚ przedstawili w poniedziałek obszary, w których – jak mówili – ich praca już przyniosła efekty dla województwa: politykę transportową, współpracę z samorządami, planowanie strategiczne i przestrzenne oraz kulturę i dziedzictwo regionalne.

Członek zarządu województwa Henryk Mercik wymieniał, że chodzi m.in. o zmianę w myśleniu o spółce Koleje Śląskie - z perspektywy ratowania jej finansów na punkt widzenia zakładający rozwój. Jak mówił, to dlatego spółka ma nowego prezesa; „pojawiło się też wiele pomysłów – czy to taborowych czy porządkujących sprawy związane z infrastrukturą”.

„Priorytetem jest to, że aby Koleje były elementem większej całości, musi być dobra koordynacja, jeśli chodzi o rozkłady jazdy i układ linii kolejowych oraz docelowo musi być wspólny bilet, przynajmniej z KZK GOP (organizator komunikacji miejskiej w konurbacji katowickiej – PAP). Koleje będą musiały wejść do (koordynowanego przez KZK - PAP) systemu Śląskiej Karty Usług Publicznej. Pracuje się nad tym” - zasygnalizował Mercik.

Budowie spójnej sieci połączeń kolejowych ma sprzyjać przywrócenie do planu rewitalizacji linii łączącej Cieszyn z Goleszowem – dzięki działaniom RAŚ i miejscowych samorządowców.

Mercik przypomniał, że to postulatem RAŚ było powołanie wojewódzkiego oficera rowerowego (pracuje od września ub. roku). Działaniem na rzecz komunikacji rowerowej ma być też przyłączenie się samorządu województwa do strategii rowerowej i innych działań zainicjowanych już przez zrzeszający samorządy konurbacji katowickiej Górnośląski Związek Metropolitalny. Stosowne porozumienie ma zostać podpisane jeszcze w styczniu.

Ważną zdaniem Mercika dla samorządów lokalnych inicjatywą podlegającego mu wydziału środowiska stało się utworzenie kanału kontaktu z samorządem wojewódzkim w sprawach ochrony środowiska i gospodarki odpadami – poprzez organizację cyklicznych spotkań.

Innym rozwiązaniem organizacyjnym jest wydzielenie – od 1 stycznia br. - z wydziału rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim biura ds. planowania przestrzennego. „Chcemy mieć narzędzie w postaci planu zagospodarowania województwa; mamy zupełnie inne problemy z przestrzenią, z infrastrukturą, z demografią, niż inne województwa” - podkreślił członek zarządu województwa.

Wśród działań na rzecz lokalnych samorządów Gorzelik wymienił przyjęty – z inicjatywy RAŚ – apel sejmiku nt. rekompensaty dla samorządów skutków podniesienia kwoty wolnej od podatku.

Przewodniczący sejmikowej komisji rolnictwa i terenów wiejskich Janusz Wita zapowiedział, że jeszcze w I kwartale br. pod obrady sejmiku ma trafić przygotowywana od paru lat wojewódzka strategia rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich. Wita zaznaczył, że - wobec zaangażowania członków komisji - zwraca ona szczególną uwagę na specyfikę regionu, np. stosunkowo dużą powierzchnię gruntów rolnych w granicach miast.

Członkowie RAŚ akcentowali swój udział w przygotowaniu wstępnej formy ogłoszonej pod koniec ub. roku inicjatywy – Kierunek Śląskie 3.0. Ma to być doprecyzowywany w kolejnych miesiącach otwarty zbiór postulowanych rozwiązań dla regionu.

Gorzelik przypominał, że to staraniem Ruchu miniony rok był obchodzony w regionie jako Rok Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej – co przyczyniło się m.in. do upowszechnienia tego pojęcia. Trwa przygotowywanie regionalnych obchodów 2017 r. jako Roku Reformacji (w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra; w regionie skupiającym wielu polskich ewangelików).

Finalizowane są prace nad internetowym podręcznikiem edukacji regionalnej (ruszyły merytorycznie podczas pierwszego udziału RAŚ w koalicji; teraz zostały dofinansowane kwestie techniczne). „Od września 2016 r. z tego podręcznika będą już korzystać pierwsze szkoły ponadgimnazjalne w woj. śląskim” - zapowiedział lider RAŚ.

Gorzelik zaznaczył też, że staraniem Ruchu w ostatnim czasie zmieniono statuty regionalnych instytucji kultury, aby wśród ich zadań znalazła się dbałość o języki mniejszości narodowych i etnicznych (w przypadku Bielska-Białej to także dbałość o język wilamowski).

Prócz tego RAŚ stara się o dalsze wzmocnienie marki Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego (przyjęto ostatnio nowy regulamin szlaku); nie tylko politycznie – zwolennicy Ruchu przyczynili się bowiem działaniami społecznymi do uratowania zabytkowej walcowni w katowickich Szopienicach oraz dwóch unikatowych wież kopalnianych w Świętochłowicach.

„Liczymy – takie działania podjął już marszałek Henryk Mercik – że podobnym sukcesem zostaną uwieńczone działania na rzecz Elektrociepłowni Szombierki” - wskazał Gorzelik nawiązując do utworzonego, pod auspicjami Mercika, zespołu roboczego z udziałem m.in. samorządowców, społeczników i przedstawicieli właściciela obiektu, który ma wypracować możliwości zagospodarowania zabytkowego obiektu.

RAŚ dołączył do koalicji w Sejmiku Woj. Śląskiego w czerwcu ub. roku. Organizacja już raz współtworzyła koalicję w śląskim sejmiku z PO i PSL, po wyborach w 2010 r. Współpracę zerwano trzy lata później.(PAP)