Spotkanie przedstawicieli nadzoru budowlanego i straży pożarnej służyło doskonaleniu procedur obowiązujących obie instytucje przy odbiorze stadionów i pozostałych inwestycji, przygotowywanych na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że w dotychczasowej praktyce nie zdarzyło się, aby nadzór budowlany wydawał zgodę na użytkowanie takiego obiektu bez pozytywnej opinii straży pożarnej.

Zdaniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziewińskiego świadczy to, że współpraca obu służb stanowi niemal modelowy przykład działania administracji publicznej. Chciałbym, żeby z pozostałymi służbami współpraca wyglądała tak samo - ocenił Dziewiński.

Jak przypomniano, w całości lub częściowo dopuszczono do użytkowania trzy z czterech stadionów budowanych na Euro 2012 - w Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu. Wszystkie mają być gotowe jeszcze przed terminem uzgodnionym z UEFA. Nie mam nawet cienia niepokoju, że może być problem ze stadionami - zapewnił Robert Dziewiński.

W ocenie nadzoru budowlanego, mimo presji ze strony niektórych inwestorów, decyzje o dopuszczeniu poszczególnych obiektów do użytkowania wydawane będą dopiero po przeprowadzeniu pełnej kontroli z zakresu bezpieczeństwa.

Zdaniem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Wiesława Leśniakiewicza, sporów z inwestorami można było uniknąć, gdyby wykonawcy przestrzegali wyznaczonych harmonogramów prac.

Jeżeli obiekt jest skomplikowany architektonicznie, to proszę nie wymagać od straży pożarnej, żeby w ciągu jednego czy dwóch dni wydała opinię i to najlepiej pozytywną - powiedział komendant Leśniakiewicz.

Jak przypomniał, straż pożarna ma obowiązek sprawdzić, czy inwestycja została wykonana zgodnie z projektem, zatwierdzonym przez rzeczoznawców z zakresu bezpieczeństwa. Ma to gwarantować spełnienie wymogów związanych m.in. z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, drogami ewakuacyjnymi, strefami pożarowymi czy systemami oddymiania.