Decyzję o rozszerzeniu SPPN Rada Warszawy podjęła w 2011 r. W nowych granicach zaczęła ona funkcjonować 31 marca, ale ze względu na święta Wielkiej Nocy opłaty pobierano dopiero od wtorku. W nowych rejonach strefy Zarząd Dróg Miejskich zainstalował 240 parkomatów.

W Śródmieściu SPPN została rozszerzona m.in. o Muranów i obszar ograniczony ul. Parkową przy Łazienkach Królewskich. Na Woli granicą strefy płatnego parkowania została ul. Towarowa (do tej pory granicą była ul. Żelazna). Dalej granicę strefy stanowi ul. Okopowa, ul. Słomińskiego (dotąd granicę strefy w tej części miasta wyznaczały al. Solidarności i ul. Andersa). Na Pradze Północ za parkowanie od wtorku trzeba zapłacić na ul. Jasińskiego, Panieńskiej, na całej długości ul. Okrzei i na ul. Olszowej.

Na Ochocie w granicach SPPN znalazły się m.in. Filtry - obszar między ul. Koszykową a Wawelską - a także obszar przy pl. Narutowicza, m.in. ulice Uniwersytecka, Akademicka, Mochnackiego (do tej pory te części dzielnicy były wyłączone ze strefy płatnego parkowania).

Karolina Gałecka z ZDM powiedziała PAP, że zgodnie z postulatami mieszkańców na Ochocie będą wprowadzane zmiany z organizacji strefy. Prawdopodobnie z początkiem przyszłego roku wyłączone będą z niej wąskie ulice: Prezydencka, Prokuratorska, Sędziowska, Jesionowa, Aplikancka, Trybunalska i Referendarska. Będzie to możliwe dzięki zmianie kategorii tych dróg - mają one stać się drogami wewnętrznymi, a na takich, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, nie tworzy się strefy płatnego parkowania.

Na Ochocie planowane są też inne zmiany, np. na ul. Łęczyckiej miejsca postojowe mają być wyznaczone przy jednoczesnej likwidacji trawnika, a ulice Hoffmanowej i Korzeniowskiego zostaną połączone w jedną drogę jednokierunkową. Jak powiedziała Gałecka, projektem zmian i wprowadzeniem ich w życie będzie zajmować się dzielnica.

Zameldowani mieszkańcy oraz najemcy mieszkań posiadający umowę najmu w formie aktu notarialnego mogą wykupić abonament na parkowanie przy domu w strefie (koszt to 30 zł rocznie); pozostali muszą uiszczać opłatę w parkometrze.

Opłata uiszczana w parkometrze wynosi - za pierwszą godzinę - 3 zł; za drugą godzinę - 3,60 zł; za trzecią godzinę - 4,20 zł; za czwartą i kolejne - po 3 zł; takie stawki uchwaliła Rada Warszawy w 2008 r. Parkowanie jest bezpłatne w godz. 18-8.

Bezpłatnie mogą parkować m.in. kierowcy będący honorowymi krwiodawcami - w pobliżu stacji krwiodawstwa na czas oddawania krwi oraz osoby niepełnosprawne, które złożą wniosek o wydanie bezpłatnej Karty N+, pod warunkiem udokumentowania stopnia niepełnosprawności orzeczeniem lekarskim (karta jest wydawana na trzy lata).

ZDM przyjął dotąd ponad 6 tys. wniosków o wydanie abonamentu mieszkańca. Wnioski takie można składać przez cały rok kalendarzowy. Ci, którzy czekają na wydanie abonamentu mogą wyłożyć za przednią szybą samochodu potwierdzenie, które otrzymują po złożeniu wniosku, jak również dowód uiszczenia opłaty. Te dwa dokumenty są informacją dla kontrolera, by odstąpił od nałożenia na kierowcę opłaty dodatkowej za parkowanie bez uiszczenia opłaty w parkometrze. Opłata dodatkowa to 50 zł.