W piątek o północy w Olecku rozpoczyna się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Odbywać się ono będzie w niedzielę od godz. 7 do 21, w 23 obwodowych komisjach wyborczych. Do głosowania uprawnionych jest ponad 17 tys. osób.

W wyborach startują czterej kandydaci: Marcin Czekay (KWW Marcina Czekay), Grzegorz Kłoczko (KWW Dobro Wspólne), Krzysztof Marek Kosewski, (KWW Krzysztof Marek Kosewski) i Wacław Olszewski (KWW Wacława Olszewskiego).

Olszewski to poprzedni burmistrz, który pełnił ten urząd od blisko 19 lat. Wśród kandydatów są też dwaj tzw. komisarze, czyli osoby wyznaczone do pełnienia obowiązków burmistrza Olecka, po prawomocnym wygaszeniu mandatu Olszewskiego. Kosewski pełnił tę funkcję od 13 kwietnia do 11 maja, gdy złożył rezygnację i został odwołany przez premier Beatę Szydło. W jego miejsce premier wyznaczyła Kłoczkę, który ma kierować miastem do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza.

Podczas kampanii wyborczej Olszewski otrzymał poparcie od byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Kłoczkę poparł natomiast wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prezes Polski Razem Jarosław Gowin. Obaj politycy przyznawali, że z rekomendowanymi przez nich kandydatami łączą ich długoletnie przyjaźnie.

Datę przedterminowych wyborów w Olecku wyznaczyła premier w rozporządzeniu datowanym na 7 kwietnia. Było to konieczne po prawomocnym wygaszeniu mandatu Olszewskiego, który naruszył ustawowy zakaz łączenia stanowiska burmistrza z funkcją prezesa w kole łowieckim "Sarna", prowadzącym działalność gospodarczą.

Wojewoda warmińsko-mazurski musiał wydać zarządzenie zastępcze o wygaszeniu mandatu burmistrza, bo dwukrotnie nie zrobiła tego w ustawowym terminie olecka rada miasta. O podjęcie takiej uchwały przez radnych wnioskowało najpierw Centralne Biuro Antykorupcyjne, potem o to samo wystąpił wojewoda.

Pod koniec ub. roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie przyznał rację wojewodzie, ale Olszewski złożył od tego wyroku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pod koniec marca tego roku NSA oddalił skargę samorządowca, co oznaczało, że stracił on stanowisko, a w gminie odbędą się przedterminowe wybory.

Zgodnie z przepisami, wygaśnięcie mandatu wójta, burmistrza i prezydenta miasta następuje m.in. wtedy, gdy naruszony zostanie ustawowy zakaz łączenia tej funkcji z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zarządzaniem taką działalnością. Samorządowiec jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy od złożenia ślubowania zrzec się funkcji lub zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej.(PAP)