Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze sędzia Bogumił Hoszowski wydał postanowienie, że głosowania zostaną połączone i odbędą się jednego dnia. Lokale wyborcze, znajdujące się w 14 obwodach wyborczych, będą czynne w niedzielę od godz. 7 do 21.

Referendum będzie ważne, jeżeli weźmie w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, tj. 4743 osób przy odwoływaniu burmistrza Miasta Żagań i 5795 osób przy odwoływaniu Rady Miasta Żagań.

Według członków Społecznego Komitetu Referendalnego "Ruch Żaganian", który chce odwołania Kowala, obecna sytuacja nie sprzyja rozwojowi miasta, gdyż nie ma współpracy między burmistrzem a jego przeciwnikami w radzie, w której mają większość. To - zdaniem komitetu - często paraliżuje podejmowanie ważnych decyzji dla lokalnej społeczności.

W uzasadnieniu wniosku o referendum przeciwnicy burmistrza zarzucają mu m.in.: brak skutecznej walki z bezrobociem, złe gospodarowanie i podnoszenie podatków.

Występujący w obronie Kowala Społeczny Komitet Referendalny "Razem dla Żagania" uważa, że to Rada Miasta jest źródłem problemów samorządu i uniemożliwia rozwój Żagania oraz realizację związanych z tym planów obecnego burmistrza.

Jego członkowie twierdzą, że burmistrzowi, który rządzi od 10 lat, "rzucane są kłody pod nogi". Ich zdaniem koalicja w radzie nastawiła się na atakowanie burmistrza, a nie współpracę z nim na rzecz rozwoju Żagania, na czym cierpi miasto i jego mieszkańcy.