Był to drugi proces urzędnika, który zakończył się jego uniewinnieniem. Pierwszy uniewinniający wyrok uchylił Sąd Okręgowy w Elblągu, bo - jak ocenił - Sąd Rejonowy w Braniewie niedostatecznie zbadał zakres obowiązków oskarżonego urzędnika - powiedziała rzeczniczka elbląskiego sądu sędzia Dorota Zientara.

Sprawa ponownie trafiła do braniewskiego sądu. Prokuratura żądała dla mężczyzny kary 10 miesięcy więzienia z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 2 lata. Oskarżyciel dowodził, że urzędnik odpowiadał za stan infrastruktury sportowej na terenie gminy i nadzorował remonty obiektów sportowych.

Obrona wnosiła o uniewinnienie mężczyzny. Według obrony urzędnik nadzorował wykonanie remontu bramki zgodnie z poleceniem przywrócenia jej do stanu poprzedniego; nikt z przełożonych nie nakazywał przytwierdzenia bramki do podłoża.

Do tragedii doszło w czerwcu 2011 roku w Gronowie, gdy na bawiącą się na boisku 8-letnią Magdę spadła niezabezpieczona bramka. Spowodowała ona u dziewczynki rozległe śmiertelne obrażenia głowy.

Urzędnik nadzorował remont wadliwie wykonanej bramki, która w żaden sposób nie była przytwierdzona do podłoża. Damian S. w imieniu gminy zajmował się wyborem firmy, która wykonała bramkę, oraz bezpośrednim nadzorem i odbiorem robót.