URBACT III to program Europejskiej Współpracy Terytorialnej, który w latach 2014-2020 ma wspierać sieci europejskich miast, współpracujące nad rozwiązaniem wspólnych wyzwań.

Miasto Poznań pozyskało środki na realizację dwóch projektów w ramach tej inicjatywy. Na ich pierwszą fazę Poznań dostał w sumie ponad 67 tys. euro. W drugiej fazie każdy z projektów będzie aplikował o maksymalną kwotę 650 tys. euro.

„Jesteśmy jednym z nielicznych miast w Polsce, które pozyskało te środki. W projekcie Gen-Y City jesteśmy tzw. liderem, a w REFILL partnerem” – powiedział w piątek na konferencji prasowej zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.

Zastępca prezydenta dodał, że „projekty dotyczą dwóch sfer, które zahaczają o rewitalizację śródmieścia”. „Z jednej strony jest to projekt wymiany doświadczeń z miastami europejskimi dotyczący zagospodarowania przestrzeni pofabrycznych, przestrzeni, które nie są użytkowane i mogą być na nowo przywrócone. Z drugiej dotyczy tego, co obserwuje się w tzw. pokoleniu Y, czyli młodych ludzi, którzy chcą wchodzić w przestrzeń miasta, zwłaszcza aktywizować się gospodarczo” – tłumaczył.

Polecamy: Konferencja Edukacja w Samorządach>>>

Poznań otrzymał 56,6 tys. euro na realizację działań związanych z diagnozą i wsparciem młodych, kreatywnych przedsiębiorstw jako sposobu na ożywienie centrum miasta. Jest to część projektu o nazwie "Gen-Y City", który ma być prowadzony we współpracy z Granadą (Hiszpania), Wolverhampton (Wielka Brytania), Kłajpedą (Litwa), Dyneburgiem (Łotwa) oraz Genuą (Włochy).

Z kolei ponad 11 tys. euro przeznaczone zostanie na wdrażanie praktyk związanych z tymczasowym wykorzystaniem pustych przestrzeni i budynków oraz zbadanie długotrwałych efektów takich działań – jest to część projektu "REFILL". Program ten będzie prowadzony we współpracy z belgijską Gandawą, holenderskim Amersfoort, niemiecką Bremą i stolicą Łotwy Rygą oraz stolicą Grecji Atenami.

Wiśniewski zwrócił uwagę, że w tym zakresie Poznań ma doświadczenia związane z lokalnym konkursem na rewitalizację ulicy Św. Marcin czy np. działaniami w starej zajezdni tramwajowej na Madalinie.

Sieci miast europejskich w ramach programu URBACT III dają możliwość skorzystania zarówno z wypracowanych przez inne miasta dobrych praktyk, jak i stanowią okazję do dzielenia się własnym doświadczeniem. Jak wskazuje urząd miasta, ważnym elementem jest metoda pracy URBACT, która w centrum uwagi stawia współpracę różnych środowisk w ramach Lokalnej Grupy Wsparcia (np. mieszkańcy, lokalni aktywiści, przedsiębiorcy, naukowcy, studenci, samorządowcy).

Z polskich miast w programie URBACT III oprócz Poznania udział bierze Gdańsk, Lublin, Radlin, Koszalin i Kraków. (PAP)

pil/ gma/