Tusk pogratulował wszystkim samorządowcom, którzy od 23 lat budują Polskę, budują lepsze standardy cywilizacyjne oraz "zręby autentycznych wspólnot i społeczności lokalnych". "Dziesiątki tysięcy Polaków przeszły przez intensywny kurs obywatelskiego, autentycznego przeszkolenia, jakim jest uczestnictwo w samorządzie terytorialnym" - podkreślił premier.

Według niego kapitał ludzki to jest "najcenniejsza część, jaka powstaje dzięki samorządowi terytorialnemu w Polsce". "Nic tak nie uczy autentycznych, społecznych zachowań jak odpowiedzialność za losy wspólnoty" - ocenił szef rządu.

27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory do odrodzonego samorządu.

Zdaniem Tuska samorządowcy często lepiej rozumieją autentyczne potrzeby ludzi niż władza centralna, o której często się mówi, że jest trochę odrealniona. "Samorząd terytorialny jest cennym, trudnym, wymagającym partnerem, a w czasach kryzysu, szczególnie krytycznym wobec niektórych działań władzy centralnej" - zaznaczył premier.

Przekonywał też, że uzgodniony przez kraje Unii Europejskiej budżet na lata 2014-2020 jest korzystny dla samorządu oraz że jest sukcesem Polski. "To jest naprawdę gigantyczna szansa" - przekonywał.

Zgodnie z ustaleniami przywódców państw unijnych Polska na lata 2014-2020 ma otrzymać 105,8 mld euro, w tym na politykę spójności 72,9 mld euro, a na politykę rolną 28,5 mld euro. To dałoby jej pozycję największego beneficjenta unijnych funduszy.

"Nie trzeba mieć za wiele wyobraźni, żeby zrozumieć, jak wielką szansą jest ta druga perspektywa finansowa z jeszcze większymi pieniędzmi" - podkreślił Tusk. Jak dodał, razem z samorządowcami czuje odpowiedzialność, żeby te miliardy złotych z budżetu UE dla Polski zostały dobrze wykorzystane.

Premier podkreślił, że w czasie negocjacji na szczycie unijnym w Brukseli bardzo ważna była walka o utrzymanie zasady kwalifikowalności VAT w latach 2014-2020 (będzie możliwość wliczania kosztów tego podatku do kosztów inwestycji objętych dofinansowaniem z UE).

Szef rządu poinformował, że w mijającej perspektywie finansowej około 25 proc. środków europejskich było w dyspozycji samorządu terytorialnego. Jak dodał, w następnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 będzie to około 40 proc. "To jest skok jakościowy" - podkreślił.

Tusk zadeklarował, że razem z ministrami: finansów oraz administracji i cyfryzacji, a także samorządowcami "będą starali się znaleźć takie rozwiązania, które nie uczynią pustymi hasłem tej wielkiej obietnicy, eldorado europejskiego, jakie będzie płynęło do Polski".

"Być może jeszcze większym wyzwaniem będzie racjonalne i solidarne wydanie środków przez wszystkich zainteresowanych" - przewiduje premier. Jak ocenił, Polska jest dobrym przykładem kraju, który mądrze wydaje środki unijne. "Polacy, także dzięki samorządowi, dobrze zdają egzamin ze skutecznego wydawania środków unijnych" - przekonywał Tusk.

Premier zapowiedział też, że rząd zrobi przegląd możliwości budżetowych, w związku z gorszymi prognozami, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. "Będę prosił o spotkanie w czerwcu, tak żebyśmy mogli sobie uczciwie powiedzieć, co jest możliwe, jeśli chodzi o wsparcie samorządu terytorialnego" - zwrócił się Tusk do samorządowców.

"Jesteśmy w tej samej części pola tej wielkiej, społecznej gry, jaką jest polityka i administracja publiczna" - przekonywał szef rządu.

W uroczystej części posiedzenia komisji - w obecności szefa rządu - zostały wręczone nagrody laureatom X edycji Konkursu Redakcji "Samorządu Terytorialnego" na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego obronione w 2012 r.