60 proc. głosujących opowiedziało się za obliczaniem stawki za wywóz śmieci w zależności od liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym. O tym, jak ostatecznie będzie wyglądać gospodarka odpadami w Szczecinie, zdecydują radni miasta na sesji, która odbędzie się jeszcze w listopadzie.

Konsultacje społeczne rozpoczęły się 18 września i odbywały się na specjalnej stronie internetowej. Znalazły się tam trzy wersje projektu uchwały dotyczącego obliczania stawki za wywóz śmieci: od metrów kwadratowych mieszkania, od zużycia wody i od liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym. Chętni mogli skorzystać także z kalkulatora opłat, dzięki czemu policzyli opłatę za śmieci przy zastosowaniu danej metody.

W trwających siedem tygodni konsultacjach wzięło udział 1057 osób, a 108 wyraziło swoje zdanie na forum. Głosujący w przeważającej większości opowiedzieli się za wyborem stawki za wywóz śmieci w zależności od liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym (639 głosów); metoda uzależniająca opłaty od ilości zużytej wody zdobyła 232 głosów, a od powierzchni mieszkania 186 głosów. Stronę poświęconą konsultacjom odpadowym odwiedziło ponad 20 tys. osób.

Aby zachęcić szczecinian do udziału w konsultacjach społecznych, miasto wydrukowało prawie 11 tys. ulotek, które były rozdawane w Biurze Obsługi Interesantów magistratu. Oprócz tego w tramwajach, autobusach oraz w siedzibach Rad Osiedli zawisło w sumie 300 plakatów informujących o konsultacjach.

Przygotowana przez Ministerstwo Środowiska nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Dotychczas to właściciele nieruchomości decydowali, który przedsiębiorca odbierał od nich śmieci. W myśl nowych przepisów wybór takiej spółki należy tylko i wyłącznie do gminy. W drodze przetargu będzie ona wybierać jeden podmiot świadczący usługi na całym jej terenie, a w przypadku większych gmin - na określonym obszarze. Władze lokalne mają czas do połowy 2013 roku na wprowadzenie nowych rozwiązań. (PAP)

epr/ je/