Podczas naboru do programu wojewoda świętokrzyski ocenił 92 wnioski od samorządów, dotyczące remontu lub przebudowy dróg - 61 z nich dotyczyło tras w gminach, a 31 - w powiatach. Ułożono listę rankingową, gdzie projekty zakwalifikowano jako podstawowe i pozalimitowe. Wszystkie samorządy wnioskowały o dotacje na łączną kwotę ok. 79 mln zł (dofinansowanie może wynieść maksymalnie połowę kosztów inwestycji).

„Kwota ta znacznie przekracza wartość jaką otrzymaliśmy, czyli 40,8 mln zł. W pierwszej kolejności do dofinansowania zakwalifikowano 38 zadań - 13 dotyczących dróg powiatowych, a 25 dróg gminnych. Dzięki oszczędnościom, jakie powstały po przetargach, uda się wesprzeć kolejne - według listy rankingowej zadania” – poinformowała wojewoda świętokrzyski, Agata Wojtyszek w środę podczas konferencji prasowej w Kielcach.

Do końca marca samorządy, których inwestycje zakwalifikowano do dofinansowania, musiały wszcząć przetargi na realizację remontów tras. Ponieważ dwóch beneficjentów wycofało się z realizacji projektów, a kolejnemu odmówiono wsparcia, uzyskano 10 mln zł oszczędności.

Jak podkreślił dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Jacek Sułek, oszczędności te są dużo niższe, niż zakładano. „Nie przekraczają 20 proc., a w ubiegłym roku było to 40 proc. i dlatego mogliśmy dofinansować więcej projektów. Ponadto w przypadkach czterech beneficjentów kwoty w przetargach okazały się wyższe niż środki, jakie mamy do dyspozycji - postępowania muszą być powtórzone” – wyjaśniał.

Sułek dodał, że nie rozstrzygnięto jeszcze trzech przetargów, a po ich sfinalizowaniu być może pojawią się kolejne oszczędności. „Mamy nadzieję, że uda się dofinansować wszystkie zadania gminne z listy podstawowej i zdecydowaną większość powiatowych” – ocenił Sułek. Na listę podstawową programu w regionie zakwalifikowano 62 zadania.

10 mln zł z obecnie uzyskanych oszczędności pozwoli wesprzeć 16 projektów. To remonty lub przebudowy dróg w pięciu powiatach - opatowskim, koneckim, pińczowskim, ostrowieckim, skarżyskim i w 11 w gminach (m.in. Skarżysko-Kamienna, Połaniec, Nowa Słupia, Nowy Korczyn, Tarłów i Bodzechów).

W najbliższych dniach podpisane będą z samorządami pierwsze umowy na przyznanie dotacji.

Łączna długość zmodernizowanych dróg w 2017 r. w ramach programu wyniesie w regionie 102 km. Wojewoda świętokrzyski stara się o przyznanie dodatkowych funduszy na jego realizację - poza już przyznanym limitem finansowym.

W 2016 r. świętokrzyskie samorządy otrzymały niemal 41 mln zł z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, które wydały na 64 inwestycje. (PAP)