„Po raz pierwszy w budżecie miasta zarezerwowaliśmy kwotę, która była przeznaczona na remonty obiektów zabytkowych w Suwałkach. Dzięki temu właścicielom budynków zabytkowych łatwiej będzie udźwignąć ciężar remontów, które często są konieczne do przeprowadzenia” - powiedział PAP asystent prezydenta Suwałk Kamil Sznel.

Z dotacji skorzystało 13 właścicieli zabytków, w tym Gmina Wyznaniowa Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, która otrzymała 9 tys. na remont drzwi molenny (kościoła – PAP) w Suwałkach. Na taki sam cel pieniądze otrzymał Kościół Ewangelicko-Augsburski.

Proboszcz parafii prawosławnej w Suwałkach ks. Łukasz Ławreszuk powiedział PAP, że otrzymał 20 tys. zł na remont głównej wieży cerkwi, która od wielu lat nie była remontowana. Dodał, że to jedna trzecia wydatków, resztę pokryje z budżetu parafii. Ks. Ławreszuk dodał, że dla tak małej parafii to znaczące wsparcie, bo w Suwałkach jest zaledwie 40 osób wyznania prawosławnego, a remont cerkwi trzeba przeprowadzić.

Właściciele zabytków najpierw przeprowadzają ich remont i przedstawiają faktury do urzędu, który potem przekazuje im dotację. Kontrolę nad remontami pełni Miejski Konserwator Zabytków.

Jak poinformował Sznel, władze Suwałk zamierzają kontynuować taką pomoc w następnych latach.