O upamiętnienie w miejskim nazewnictwie beatyfikowanej przez papieża Jana Pawła II w 2003 r. zakonnicy, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla w 1979 r., zwróciło się do miasta Stowarzyszenie Wymiany i Pojednania. Inicjatywa zyskała poparcie Zespołu Nazewnictwa Miejskiego, podkomisji ds. nazewnictwa ulic Rady Warszawy oraz lokalnych radnych.

 

Według projektu uchwały, która w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rady miasta, Matka Teresa z Kalkuty ma być patronką bezadresowego odcinka dotychczasowej ul. Budowlanej, biegnącego wzdłuż muru Cmentarza Bródnowskiego - od ul. św. Wincentego do ul. Piotra Wysockiego. Dotychczasowa nazwa zostanie zachowana jedynie na kilkusetmetrowym odcinku od ul. Wysockiego do ul. Oliwskiej; zmiana nazwy także tego fragmentu oznaczałaby dla jej mieszkańców konieczność wymiany dokumentów.

 

Według dołączonego do projektu uchwały uzasadnienia, "jednym z argumentów przemawiających za tą lokalizacją jest usytuowanie w pobliskim sąsiedztwie (przy ul. Poborzańskiej) Domu św. Józefa prowadzonego przez Siostry Misjonarki Miłości - zgromadzenie, którego założycielką była Matka Teresa".

 

Także w czwartek radni mają podjąć decyzję w sprawie nazwy "Aleja Radiowej Trójki", którą miałaby nosić biegnąca wzdłuż Kanału Piaseczyńskiego alejka spacerowa w parku Agrykola. O nadanie tej nazwy do radnych zwrócił się Program III Polskiego Radia, który swoją siedzibę od początku istnienia (1962 r.) ma przy pobliskiej ul. Myśliwieckiej.

 

We wniosku pracownicy rozgłośni napisali, że nadanie alejce proponowanej nazwy byłoby wyrazem "uznania dla kulturotwórczej roli Programu III". W swoim wniosku podkreślili, że "Program III PR jest publiczną rozgłośnią, mającą niekwestionowane zasługi dla polskiej kultury. Od 48 lat kształtuje gusta i wychowuje kolejne pokolenia polskiej inteligencji. Trójkowi twórcy nie ulegają ulotnym modom, tanim gustom, komercyjnym naciskom".

 

Negatywną opinię w tej sprawie wydał Zespół Nazewnictwa Miejskiego, który "nie chciałby tworzyć precedensu upamiętniania i reklamowania współczesnych rozgłośni". W ocenie członków zespołu "lepiej rozważyć inne formy upamiętniania, np. ustawienie wzdłuż ww. alejki ławeczek z sygnałem Radiowej Trójki".

 

Podczas posiedzenia podkomisji ds. nazewnictwa ulic w lutym br. propozycję krytykowali także radni PiS, którzy argumentowali, że może to stworzyć precedens, na który będą powoływać się pracownicy innych firm, chcący, by nazwą ich zakładów pracy nazwać pobliskie ulice. Ostatecznie jednak komisja wydała opinię pozytywną, tak samo jak radni dzielnicy Śródmieście.

 

Rada Warszawy ma także nadać nazwę skwerowi koło kościoła Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu; jego patronem ma zostać poeta ks. Jan Twardowski - jako pierwszy pochowany w Panteonie Wielkich Polaków w wilanowskiej Świątyni Opatrzności Bożej.

 

Z kolei na wniosek ambasadora Słowenii w Polsce, na tyłach siedziby Polskiego Związku Motorowego przy ul. Kazimierzowskiej, powstanie Skwer Słoweński. Nazwa ma upamiętnić 20-lecie powstania Republiki Słowenii, które przypada w czerwcu tego roku. W pobliżu mieści się ambasada tego kraju.

 

Mariusz Wachowicz (PAP)

 

mca/ malk/ bos/ gma/