Jak poinformował w środę rzecznik sosnowieckiego magistratu Rafał Łysy, chodzi o trzeci etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w tym mieście. Obejmujący go unijny projekt jego koordynatorzy oszacowali na 80 mln zł, zapewniając teraz 41,5 mln zł dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Pierwsze z zadań projektu jest już realizowane – na podstawie umowy podpisanej z wykonawcą w lipcu ub. roku. To warta ponad 20 mln zł budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej w dwóch dzielnicach - Maczkach i części Ostrów Górniczych. Znajduje się tam jedna z najstarszych sieci kanalizacyjnej na terenie miasta -wybudowana w XIX w. razem z dworcem kolejowym kolei warszawsko-wiedeńskiej.

„Na rurach można znaleźć napisy wykonane cyrylicą. Stan tej sieci jest bardzo zły” - zaznaczyła prezes Sosnowieckich Wodociągów Magdalena Pochwalska.

Łącznie powstanie tam ok. 11 km kanalizacji sanitarnej w ulicach: Feliks, Juliuszowska, Bocznej, Krakowskiej, Stacyjnej, Skwerowej, Kadłubka, Maczkowskiej, Spacerowej oraz blisko 8 km sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach Juliuszowskiej, Bocznej, Krakowskiej, Stacyjnej, Skwerowej, Kadłubka, Maczkowskiej, Spacerowej oraz Wodociągi. Dopełnieniem będzie budowa 2 km kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Feliks - Juliuszowska - Boczna - Krakowska - Stacyjna.

Nowa sieć kanalizacyjna będzie oznaczała dla mieszkańców Maczek m.in. obniżkę opłat. Według miasta obecnie płacą oni za metr sześcienny wywożonych ścieków ponad 20 zł. Po podłączeniu do kanalizacji ceny mają spaść do ok. 6 zł.

Przy przedsięwzięciu samorząd ściśle współpracuje ze swą wodociągową spółką, np. ubiegłoroczna umowa została rozbita na dwie części. Miasto odpowiada przy tym za sieć deszczową oraz częściowo za odtworzenia dróg. "Zależy nam, by tam, gdzie Sosnowieckie Wodociągi w drodze ułożą sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz odtworzą asfalt, pozostała część jezdni także była wyremontowana" - deklarował prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Realizacja tej części unijnego projektu pozwoli na budowę w Maczkach szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej i transportowanie ścieków do oczyszczalni ścieków Radocha II, która spełnia wymagania dotyczące redukcji zanieczyszczeń.

Jeszcze w ub. roku ogłoszono też dwa postępowania związane z realizacją dwóch kolejnych elementów unijnego projektu. Jednym z nich jest budowa ok. 3 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Broniewskiego, Ogrodowa, Wagowa, Dworcowa – w dzielnicy Kazimierz Górniczy.

Drugim jest budowa ok. 3,3 km sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Bór w ul. Wasilewskiego, Wasilewskiego bocznej, Orkana, Gajowej, Przyjaźni, Sarniej, Szczęsnej, Junackiej, Junackiej bocznej, Długiej bocznej i Biała Przemsza, a także 2 km sieci kanalizacji deszczowej (ul. Wasilewskiego, Wasilewskiego boczna, Junacka boczna, Biała Przemsza).

Jednocześnie poza częścią projektu, która otrzymała dofinansowanie, przebudowanych zostanie tam 3,7 km sieci wodociągowej na w Wasilewskiego, Wasilewskiego bocznej, Orkana, Gajowej, Przyjaźni, Sarniej, Szczęsnej, Junackiej, Długiej bocznej i Biała Przemsza. Warta 14 mln zł umowa na całe to trzecie zadanie powinna zostać podpisana w najbliższych tygodniach.

Według wcześniejszych informacji ostatnim akcentem unijnego projektu jest zakup specjalnego, wartego ponad 3 mln zł pojazdu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej na podwoziu samochodu ciężarowego.

Pierwotny koszt wszystkich trzech inwestycji zgłoszonych do unijnego dofinansowania oszacowano 84,5 mln zł. Już wiadomo, że będzie niższy, ponieważ w przypadku Maczek wartość szacunkowa projektu zamykała się kwotą 57,5 mln zł, a najkorzystniejsza oferta konsorcjum firm wyniosła 20 mln zł.

Realizacja zadań pozwoli na podłączenie blisko 2,5 tys. odbiorców do sieci kanalizacyjnej oraz osiągnięcie wymagań zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych przez Sosnowiec. tj. wyposażenie w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie 98 proc.(PAP)