Fundusz Dopłat jest narzędziem prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do tej pory samorządy mogły liczyć na dofinansowanie z Funduszu przy zakupie, budowie oraz remontach lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni czy domów dla bezdomnych.

Dzięki nowelizacji gminy będą mogły skorzystać z Funduszu Dopłat przy zakupie dawnych mieszkań zakładowych. Inną ze zmian wprowadzanych przez nowelę jest objęcie programem wsparcia inwestycji realizowanych przez spółki gminne.

Kolejna zmiana zakłada rezygnację z obowiązku wydzielania ekwiwalentnego lokali socjalnych w przypadku uzyskania z Funduszu Dopłat wsparcia związanego z nabyciem mieszkań zakładowych. Do tej pory beneficjenci Funduszu musieli tworzyć pewien nowy zasób mieszkań socjalnych.

Nowelę ustawy Senat poparł jednogłośnie. Nowelizacja trafi teraz do prezydenta. (PAP)