„Wszyscy mamy świadomość tego, że to będzie największy program w obszarze działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i w związku z tym przygotowania już dzisiaj muszą nabrać tempa. Oczekiwania społeczne związane z tym programem są ogromne” – powiedział w środę na konferencji prasowej prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Czytaj też: Rodzina 500 plus – program ruszy bez opóźnienia

„Stosownie do aktów prawnych, które Sejm uchwali i aktów wykonawczych, które wyda rząd, będziemy podejmowali działania. Wcześniej nie możemy, bo nie mamy, póki co, legitymacji prawnej” – dodał prezydent.

W niespełna 350-tysięcznym Lublinie zameldowanych jest ponad 38 tys. rodzin, w których wychowuje się przeszło 56 tys. dzieci do 18. roku życia. Gdyby wszystkie rodziny spełniały warunki ustawy, by otrzymywać 500-złotowe świadczenia wychowawcze także na pierwsze dziecko i wszystkie wystąpiły o nie, to roczny koszt programu przekroczyłby 337 mln zł. W rodzinach zastępczych jest ponad 500 dzieci, koszt świadczeń dla nich to kolejne około 3 mln zł.

Zaproszenie na szkolenie: Finanse, księgowość i sprawozdawczość programu 500 plus>>>

„To bardzo wstępne i ogólne szacunki, ale nie możemy podać dokładniejszych danych, bo nie znamy sytuacji materialnej rodzin” – zaznaczyła z-ca prezydenta Lublina ds. pomocy społecznej Monika Lipińska.

Dyrekcja MOPR szacuje, że sprawna obsługa programu „Rodzina 500 Plus” wymagać będzie dodatkowego zatrudnienia 35 osób, pracowników merytorycznych, obsługi księgowej oraz gońców. Ich płace pochłoną rocznie około 1,8 mln zł. Planowane jest też przyjęcie około 20 stażystów; potrzebny będzie nowy sprzęt informatyczny. Obecnie lubelski MOPR dokonuje około 17 tys. wypłat różnych świadczeń, zatrudnia około 500 pracowników.

Według zapowiedzi samorządy mają otrzymywać 2 proc. wypłacanych kwot na pokrycie kosztów obsługi programu. „To może nie wystarczyć. Obecnie wypłacamy rocznie około 70 mln zł świadczeń rodzinnych, tu zapis ustawowy daje nam 3 proc. na obsługę, a do tego dokładamy jeszcze 900 tys. zł z własnych pieniędzy” – obawia się Lipińska.

„Przygotowujemy się jak tylko możemy najlepiej, staramy się już o stażystów, planujemy reorganizację pracy kas MOPR przy ul. Zemborzyckiej, gdzie będą wypłacane świadczenia, to jest miejsce przystosowane dla osób niepełnosprawnych i dla matek z dziećmi” – dodała Lipińska.

Planowane jest uruchomienie dodatkowych miejsc, gdzie będzie można składać wnioski o przyznanie świadczeń. „Rozważamy, żeby w szkołach i przedszkolach uruchomić takie punkty przyjmowania wniosków i udzielania pomocy przy ich wypełnianiu. Chodzi o to, żeby mieszkańcy mieli do nich jak najbliżej, żeby je szybko zebrać” – zapowiedział Żuk.

Program „Rodzina 500 plus” ma zacząć działać od 1 kwietnia. Zakłada przekazywanie nieopodatkowanych 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymać mają wsparcie także na pierwsze dziecko. (PAP)