Wykonawcą w formule "zaprojektuj i zbuduj" jest Budimex SA; odcinek ma być gotowy do użytku w połowie sierpnia 2018 roku. Samorząd uzyskał na tę inwestycję unijne dofinansowanie z programu Polska Wschodnia.

Projekt dotyczy 6,5 km drogi wojewódzkiej nr 678, od miejscowości Horodniany do Markowszczyzny, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 682. Inwestycja obejmuje tzw. obejście miejscowości Księżyno i Horodniany od strony południowej, pozostała część to modernizacja obecnego odcinka drogi.

Powstaną po dwa pasy ruchu w każdą stronę, chodniki i ścieżki rowerowe, przebudowane będą sieci kolidujące z nową drogą.

Władze samorządowe województwa podlaskiego zwracają uwagę, że to jeden z ważniejszych ciągów komunikacyjnych w okolicach Białegostoku, jeśli chodzi o natężenie ruchu - porównywalny z wjazdem do miasta od strony Warszawy.

"Gdy wybudujemy ten odcinek, już zdecydowanie się to poprawi, ponieważ będziemy mieli po dwa pasy ruchu w każdą stronę (...). Mieszkańcy miejscowości, którzy jadą w tamtą stronę, zdecydowanie szybciej dotrą do domu" - powiedział PAP Leszek Lulewicz, dyrektor departamentu infrastruktury i transportu Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

To pierwsza z inwestycji na tej trasie, planowanych przez samorząd województwa. Najważniejsze z nich, to przebudowa (również do standardu po dwa pasy w każdą stronę) odcinka Markowszczyzna - Łapy, przeprawa przez Narew w miejscowości Uhowo, a potem obwodnica Łap, która ma się łączyć (przez Roszki Wodźki) z drogą Białystok-Wysokie Mazowieckie.

Lulewicz dodał, że w Regionalnym Programie Operacyjnym województwa są pieniądze na budowę odcinka Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie, który jest obecnie drogą wąską i w złym stanie technicznym.

"Jeżeli to nam się dobrze ułoży i zostanie zrealizowane, to powstanie jeden, bardzo dobry ciąg komunikacyjny, który nabiera też znaczenia gospodarczego, bo jest wykorzystywany przez ruch towarowy. Będzie to też swoisty +bypass+ drogi krajowej Białystok-Warszawa" - zaznaczył. (PAP)