Wniosek w tej sprawie składał klub PiS, który ma samodzielną większość w radzie. Za głosowało 15 radnych, czterech było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.

W Białymstoku stawki za śmieci są zależne od powierzchni mieszkania, a nie od liczby zamieszkujących je osób. Są trzy stawki za lokale o powierzchni: do 40 metrów kwadratowych, od 40,01 do 80 metrów oraz powyżej 80 metrów. Stawki przy zbiórce selektywnej wynoszą obecnie 9-29 zł, a bez takiej zbiórki 23-54 zł. Osoby samotne i rodziny o najniższych dochodach mają 40-proc. ulgę.

Prezentująca projekt PiS radna Katarzyna Siemieniuk powiedziała, że w ramach tzw. częściowego zwolnienia z opłat dla rodzin wielodzietnych (z trójką i więcej dzieci), będą one od października odpowiednio płacić: 4,50 zł zamiast dotychczasowych 9 zł w przypadku mieszkań o najmniejszych; 10,50 zł, gdy mieszkanie ma od 40-80 metrów; 14,50 zł, gdy rodzina zamieszkuje największe lokale.

Radna wskazała, że do końca tego roku ulgi będą kosztować miasto ok. 100 tys. zł.

Obniżki dotyczą właścicieli nieruchomości, na terenie których mieszkają rodziny wielodzietne.

Już wcześniej, przy okazji prezentacji projektu, w listopadzie 2016 r. radna informowała dziennikarzy, że w mieście programem Karty Dużej Rodziny jest objętych ok. 4 tys. rodzin. Korzystają one z różnych zniżek - np. opłat za przedszkola, żłobki czy w komunikacji miejskiej.

Wiceprezydent Białegostoku Adam Poliński powiedział, że z zasady system naliczania opłat za śmieci zależny od powierzchni mieszkania, a nie od osoby, sprzyja dużym rodzinom.(PAP)