Według gospodarza XVII Zgromadzenia Ogólnego Platformy Podmiejskich Regionów Europejskich PURPLE wicemarszałka województwa wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka potrzebne są zmiany w przepisach dotyczących planowania przestrzennego.

„Teraz jedynym suwerenem w tej decyzji jest gmina. Dobrze to świadczy o demokracji, ale czasami blokuje realizację wielkich krajowych i regionalnych inwestycji. Powinno być tak, że ogólne plany krajowe dla największych inwestycji tworzone są przez państwo, później swoje plany co do rozwoju regionalnego powinny tworzyć poszczególne województwa, a później na tej podstawie swoje decyzje powinni podejmować włodarze gmin” – postulował Jankowiak podczas konferencji prasowej.

Sekretarz sieci PURPLE Hilary Lowson zwróciła z kolei uwagę na problem sztywnego podziału w UE na politykę dot. obszarów wiejskich i osobną adresowaną do terenów miejskich. "Obie polityki nie zauważają, że jest teren pomiędzy, gdzie interesy miast i wsi się zbiegają, tak jest właśnie na terenach podmiejskich. Mamy nadzieję, że liczba programów unijnych, które będą realizowane w najbliższych latach, a dotyczących terenów podmiejskich, będzie rosła” – powiedziała.

Sieć PURPLE, czyli Platforma Podmiejskich Regionów Europejskich została założona w 2004 roku, w jej skład wchodzi 15 regionów, m.in.: Katalonia, Flandria, Frankfurt nad Menem, Ile-de-France, Mazowsze czy południowe Morawy. Platforma chce wywierać wpływ na kształtowanie europejskiej polityki regionalnej.

Europejska Platforma Regionów Podmiejskich współpracuje również z innymi sieciami europejskimi: Eurocities (stowarzyszenie dużych miast europejskich) oraz Metrex (stowarzyszenie europejskich obszarów metropolitalnych).