Nagrody finansowe co roku wręcza prezydent Krakowa osobom zasłużonym dla Krakowa w dziedzinach: kultury i sztuki, nauki i techniki oraz sportu. „Kraków zawsze był miastem, które nie cierpiało na brak indywidualności; ludzi, którzy swoją pracą, twórczością sławili miasto i Polskę w świecie” – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Jan Peszek odebrał nagrodę w kategorii kultura i sztuka za – jak czytał w uzasadnieniu przewodniczący komisji konkursowej prof. Andrzej Białas – wybitne osiągnięcia w sztuce aktorskiej. W tej samej kategorii nagrodzony został Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – za kreatywność i wybitne osiągnięcia w promocji kultury Krakowa.

Prof. Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz otrzymał nagrodę w kategorii nauka i technika za osiągnięcia w dziedzinie fizyki jądrowej. Z kolei łyżwiarka Natalia Czerwonka i kierowca rajdowy Rafał Sonik zostali

W imieniu laureatów głos zabrał Michał Niezabitowski. Podziękował władzom miasta za tworzenie warunków, które skutkują efektywną pracą. „Dziękuję, że możemy brać udział w spektaklu, jakim jest Kraków” – mówił historyk i wyznał, że wciąż nie potrafi dokładnie zdefiniować tego miasta, bo „nie można do końca poznać energii, a to miasto jest energią, której nie można zamknąć w żadnych granicach”.

Jak podkreślił Rafał Sonik, Kraków mógł uwolnić swoją „energię” dzięki wolności uzyskanej 25 lat temu. Zwrócił uwagę, że przemiany, jakie dokonały się w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu, pomogły Polakom w przedsiębiorczości i osobistych sukcesach. „Wolność dała mi także szanse w sporcie” – mówił. Jego zdaniem ci, którzy osiągnęli sukces, powinni teraz pomagać tym, którym życie nie dało takich szans. Sonik zdecydował, że otrzymaną od prezydenta miasta nagrodę finansową przeznaczy na pomoc potrzebującym dzieciom, wspieranym przez stowarzyszenie Piękne Anioły.

Prezydent co roku wręcza też wyróżnienia autorom prac dyplomowych, których tematyka związana jest z Krakowem. „Te wyróżnienia są po to, aby zachować ciągłość, bo każde pokolenie ma swoich wybitnych - tak że nagradzamy młodych ludzi, którzy swoją twórczością, działaniami wpisują się w nasze miasto. To ważne, aby nagradzać tych młodych ludzi, bo jak nie będziemy myśleć o ciągłości, to nic z tego wszystkiego nie będzie” – zwrócił uwagę prezydent.

W tym roku docenieni zostali Ewa Czachorowska-Zygor (Akademia Muzyczna) – za pracę doktorską „Oblicza twórcze Adama Walacińskiego. Muzyka autonomiczna. Muzyka Funkcjonalna. Publicystyka”; Mirosław Furmanek (Uniwersytet Jagielloński) – za pracę doktorską „Turystyka wyjazdowa niepełnosprawnych ruchowo mieszkańców Krakowa – stan i potrzeby”; Bartłomiej Mitka (Akademia Górniczo-Hutnicza) – za pracę magisterską „Komputerowa symulacja odbudowy tkanki kostnej metodą elementów skończonych”.

Prezydent nagrodził również Mateusza Rzeszutka (Akademia Górniczo-Hutnicza) – za pracę magisterską „Ocena oddziaływania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie na jakość powietrza z wykorzystaniem matematycznego modelu dyspersji CALPUFF”; Matyldę Siwek (Akademia Wychowania-Fizycznego) – za pracę doktorską „Kraków jako centrum turystyki przyjazdowej w latach 1889-1914”; Katarzynę Zapart (Akademia Sztuk Pięknych) – za pracę magisterską „Hamlet o wielu twarzach. O związku między sztuką teatralną a plakatem na przykładzie Hamleta”.

Zwyczaj nagradzania ludzi szczególnie zasłużonych dla miasta ma w Krakowie wielowiekową tradycję. Pierwszym znanym z nazwiska laureatem był Mikołaj Jaskier, który w 1535 r. otrzymał nagrodę za kodyfikację prawa miejskiego. Obecnie Nagrody Miasta Krakowa przyznawane są za osiągnięcia w okresie dwóch lat poprzedzających rok ubiegania się o nagrodę lub za całokształt dokonań, a także za prace dyplomowe obronione w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Kandydatów do nagród zgłaszają związki i środowiska twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne, wydawnicze, uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe oraz inne organizacje. Powoływana corocznie przez prezydenta miasta komisja nagród, złożona w większości z profesorów krakowskich uczelni, po analizie wniosków, przedstawia propozycje prezydentowi, który przyznaje nagrody.

Ubiegłorocznymi laureatami są m.in. aktor i reżyser Krzysztof Jasiński, polityk i ekonomista prof. Jan Pamuła, tenisistka Agnieszka Radwańska. (PAP)