Za udzieleniem Krupie absolutorium zagłosowali radni z klubów Forum Samorządowe i Marcin Krupa oraz Prawo i Sprawiedliwość. Od głosu wstrzymała się większość radnych Platformy Obywatelskiej. Głosów przeciw nie było.

W 2014 r. dochody miasta zaplanowane (po zmianach) na ponad 1 mld 686 mln zł zostały zrealizowane w 95,8 proc. i wyniosły ponad 1 mld 615 mln zł. Wydatki wyniosły ponad 1 mld 852 zł, a budżet zamknął się deficytem w wysokości ponad 237,1 mln zł. Na remonty i wydatki majątkowe - jak podkreślano w czwartek - przeznaczono łącznie ok. 639 mln zł.

"Jak co roku największym udziałem w wydatkach były wydatki na oświatę i wychowanie, transport i łączność, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, działalność usługową oraz pomoc społeczną" - powiedział Krupa i dodał, że łącznie "te pięć działów" stanowiło 68 proc. wydatków.

Prezydent Katowic wskazał, że do zadań oświatowych (finansowanych m.in. subwencją oświatową) "miasto dołożyło ponad 110 mln zł".

Podkreślał, że "ocena realizacji budżetu za 2014 rok jest szczególna", gdyż dotyczy w większości zadań realizowanych w poprzedniej kadencji. Poinformował ponadto, że miasto jest pod stałym nadzorem agencji ratingowej, a "ratingi Katowic odzwierciedlają dobre ratingi operacyjne".

Szef klubu radnych Forum Samorządowe i Marcin Krupa, Marek Chmieliński oceniając wykonanie budżetu powiedział, że na uwagę zasługuje "stabilne finansowanie wszystkich zadań" oraz "właściwe zarządzanie miastem". Istotne jest też - jak zaznaczył - m.in. przeznaczenie prawie 14 proc. z budżetu na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu.

"W 2014 r. na rozwój miasta przeznaczono wyjątkowo wysokie środki finansowe, tj. 584 mln zł, które stanowiły prawie jedną trzecią wydatków budżetu ogółem. Zakończono budowę NOSPR (Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia), kontynuowano budowę MCK (Międzynarodowego Centrum Kongresowego) i przebudowę strefy śródmiejskiej. O wielkości przemian na terenie miasta może świadczyć, że 2014 r. był kolejnym okresem, w którym podpisano kontrakty na zadania inwestycyjne na znaczącą kwotę ponad 200 mln zł" - dodał Chmieliński.

Lider klubu radnych PiS Piotr Pietrasz wskazał, że klub pozytywnie ocenia m.in. "prawidłowe oszacowanie kwestii opłat za odpady" czy zwiększenie środków na realizację budżetu obywatelskiego w 2016 r.

Zdaniem radnego Witolda Witkowicza z PO, budżet "tworzony był z myślą o kontynuacji realizacji wielkich inwestycji w centrum miasta", które "pochłonęły ogromne, większe niż początkowo przewidywano środki finansowe" i "zepchnęły na dalszy plan potrzeby mieszkańców i potrzeby w dzielnicach". Dodał, że klub nie obawia się o "kondycję finansową Katowic i to mimo liczonego w setkach milionów złotych deficytu", gdyż dochody stabilnie rosną i jest to sygnał, że Katowice "korzystają z ogólnonarodowego wzrostu gospodarczego". Wskazał jednak, że "sytuacja miasta pozwalała na ważniejsze kształtowanie wydatków miasta Katowice w 2014 roku, w szczególności w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców". (PAP)