Miasto Poznań od 2005 r. przyznaje z budżetu dotacje, które trafiają do właścicieli zabytkowych obiektów z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, renowacje lub roboty budowlane.

„Dotacje konserwatorskie w tym roku uległy znacznemu wzrostowi. Natomiast nowe szanse daje unijne programowanie. Chcemy wykorzystać środki i możliwości, jakie zostaną nam przekazane” - powiedział w piątek na konferencji prasowej zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.

Wiśniewski dodał, że w nowej perspektywie finansowej UE miasto będzie mogło skorzystać z kilku milionów euro na publiczne zabytki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. „Po unijne pieniądze mogą też sięgać podmioty zewnętrzne takie jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe” - mówił.

Na ten rok właściciele nieruchomości złożyli do Miejskiego Konserwatora Zabytków 23 wnioski o dotacje na łączną kwotę 1,8 mln zł.

Jak powiedziała Miejski Konserwator Zabytków Joanna Bielawska-Pałczyńska, każda forma dofinansowania zabytków jest wielką szansą. „Stanowi silny bodziec dla właścicieli i sąsiadów do dalszych prac” - dodała.

Dodatkową kwotę 650 tys. zł Poznań przeznaczy w 2015 r. na renowację zabytków należących do miasta. Za tą kwotę wykonane zostaną prace w kamienicy położonej w sąsiedztwie Starego Rynku; poprawiony zostanie również stan jednego z budynków Starego Zoo.

Konferencja odbyła się przy kamienicy Stary Rynek 41, która jest jednym z przykładów na wykorzystanie dotacji konserwatorskich. Położony naprzeciwko ratusza budynek jest jednym z nielicznych obiektów przy Starym Rynku, które przetrwał II wojnę światową. Kamienica pochodzi ze średniowiecza, zachowały się w niej elementy renesansowego oraz barokowego wystroju. Jak mówiła Bielawska-Pałczyńska, „dzięki zaangażowaniu ze strony właścicieli i wsparciu miasta udało się przywrócić obiektowi dawną świetność”.

Przyznawane przez Poznań dotacje ułatwiają właścicielom nieruchomości sprawowanie opieki nad obiektami zabytkowymi. Przyczyniają się do ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego miasta. W latach 2013 i 2014 Poznań przeznaczył na ten cel po 500 tys. zł. (PAP)