Program i konferencja przygotowana przez Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) i Związek Powiatów Polskich (ZPP) mają nakłonić samorządy do przyjęcia dobrowolnych zobowiązań, które będą prowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i oszczędności energii.

Koordynator projektu Wojciech Szymalski z InE podkreślał, że program nie narzuca samorządom, co mają robić. "Podajemy katalog możliwych działań oraz możliwości wsparcia z zewnętrznych źródeł" - mówił. Dodał, że "dla jednego powiatu może to być jedynie wymiana okien w publicznych budynkach, a dla innego budowa lokalnych odnawialnych źródeł energii".
Termomodernizacja budynków w powiecie, rozwój lokalnych instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii (np. farm wiatrowych, biogazowni) otwierają szansę tworzenia nowych lokalnych miejsc pracy – przekonywał Szymalski.

Anthony Weight zajmujący się w Kornwalii (Wielka Brytania) podobnym programem przekonywał, że może on przynieść spore oszczędności. Podał, że po wprowadzeniu zmian w tym regionie oszczędności wyniosły po przeliczeniu ok. 6 mln zł rocznie.

"Region i samorządy lokalne dopłacają np. do ocieplenia budynków tak, by było na to stać nawet gorzej zarabiających mieszkańców. Po ociepleniu domów oprócz mniejszej emisji CO2, bo potrzeba mniej energii na ogrzanie domów, zmniejszają się też rachunki za energię płaconą przez mieszkańców" - tłumaczył.

Przekonywał, że "są też efekty społeczne: w ocieplonych domach jest mniejsza wilgoć, ludzie nie marzną, więc mniej osób trafia do szpitali". "Ma to też swoje przełożenie na nakłady na ochronę zdrowia w regionie" - dodał.
Tadeusz Narkun ze Związku Powiatów Polskich powiedział, że o konkretnych oszczędnościach polskich samorządów będzie można mówić za rok.

Rozpoczęta w Warszawie dwudniowa konferencja ma podsumować dotychczasowe półtoraroczne działania i zachęcić kolejne powiaty i samorządy do wpisania działań na rzecz ochrony klimatu do strategii rozwoju lub planów działań samorządów.

Jesienią Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich zorganizuje 80 powiatowych debat klimatycznych, żeby włączyć do działań mieszkańców, a nie jedynie władze samorządowe. Partnerem InE i ZPP jest brytyjska organizacja z Kornwalii - Community Energy Plus. Program Dobry Klimat dla Powiatów jest współfinansowany z unijnego programu Life+ oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.(PAP)