Fragment A4 od Rzeszowa do Jarosławia budowało konsorcjum firm: Polimex-Mostostal (lider) i Doprastav. GDDKiA zerwała kontrakt na dokończenie budowy odcinka w połowie stycznia br. Powodem były znaczne opóźnienia w budowie trasy.

Rarus podkreśliła, że jest to już drugi nabór wniosków od przedsiębiorców, który nie otrzymali zapłaty za prace przy tym odcinku.

"Zdecydowaliśmy się po raz kolejny ogłosić nabór, mając na uwadze sytuację przedsiębiorców realizujących roboty na odcinku A4 Rzeszów-Jarosław" - dodała.

Nabór wniosków umożliwiają przepisy specustawy z czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców.

Pierwszy nabór wniosków odbył się w styczniu br. Wówczas złożono 37 wniosków na kwotę ponad 10 mln zł, z czego 28 zostało uregulowanych w innym trybie - na podstawie tzw. poleceń zapłaty i solidarnej płatności. Siedem wniosków jest w trakcie rozpatrywania.

Jak zaznaczyła rzeczniczka, do tej pory przedsiębiorcy poszkodowani przy budowie odcinka A4 Rzeszów-Jarosław w ramach przepisów o solidarnej odpowiedzialności otrzymali od GDDKiA 99 mln zł. "Kolejne 148 mln zł zostały wypłacone usługodawcom i dostawcom na podstawie polecenia zapłaty" - wyjaśniła.

Rzeszowski oddział GDDKiA zapłacił już wszystkie zaległe należności m.in. na budowanym odcinku autostrady A4 od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia oraz na gotowych już odcinkach A4 węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Centralny, a także drogi ekspresowej S-19 odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza.

Obecnie trwa przetarg na dokończenie odcinka autostrady A4 od Rzeszowa do Jarosławia.

Podkarpacki fragment autostrady A4 jest częścią biegnącej z Europy zachodniej na Ukrainę trasy, leżącej w Trzecim Transeuropejskim Korytarzu Transportowym; przecina on Polskę od zachodniej granicy z Niemcami w Jędrzychowicach k. Zgorzelca przez m.in. Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. Łączna długość autostrady A4 w Polsce wyniesie ok. 670 km.