"Porozumienie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim" podpisali: wojewoda podlaski, zarząd województwa podlaskiego, prezydenci Łomży, Suwałk i Białegostoku oraz starostowie.

Porozumienie ma służyć m.in. współpracy w celu aktywizacji społeczeństwa oraz zwiększaniu partnerstwa publiczno-prywatnego i wolontariatu. Organizacje mają też otrzymywać pomoc przy staraniach o dofinansowanie ich projektów.

Samorządy zobowiązały się też do działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz organizacji pozarządowych, np. na swoich portalach internetowych.

Pytani przez dziennikarzy samorządowcy nie podali jednak przykładów konkretnych działań, które umożliwia podpisane porozumienie.

Według wojewody podlaskiego Macieja Żywno, porozumienie to deklaracja samorządów, że otwierają się na organizacje pozarządowe i traktują je jako partnerów. "Samorządy deklarują, że chcą rozmawiać z organizacjami, chcą wspólnie rozwiązywać problemy" - dodał.

Powiedział też, że to ważne dla samych organizacji pozarządowych, bo "zostały szerzej zaproszone do współpracy".

Wiceprezydent Białegostoku Renata Przygodzka uważa, że to bardzo cenna inicjatywa. "Wszelkie działania na rzecz głównie tworzenia warunków dla szeroko pojętej współpracy i partnerstwa oznacza krok naprzód w budowaniu tego, co we współczesnej gospodarce jest najważniejsze, mianowicie budowanie kapitału społecznego" - zauważyła.

Przygodzka powiedziała, że dzięki porozumieniu organizacjom pozarządowym łatwiej będzie dotrzeć do władz samorządowych, łatwiej będzie też uzyskać im ich wsparcie i pomoc, będą miały też poczucie, że są partnerami dla samorządów. (PAP)

swi/ mok/ gma/