Inwestycje w ramach przedsięwzięcia, także przebudowa jednej z głównych ulic oraz budowa ścieżki rowerowej w centrum miasta, zostaną zrealizowane do końca września 2018 r. – zapowiedział w środę prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

„Projekt rozwoju systemu zrównoważonego mobilności miejskiej, na który zarząd województwa mazowieckiego przyznał 66,5 mln zł dofinansowania, składa się z pięciu elementów. Część z nich już w fazie ogłoszonych przetargów, a część w trakcie przygotowania specyfikacji do postępowań, które zostaną ogłoszone w najbliższym czasie” – powiedział prezydent Płocka.

„Nie ukrywam, iż największym wyzwaniem będzie zrealizowanie tego projektu w terminie do 30 września 2018 r., co jest wymogiem unijnym” – dodał Nowakowski.

W ramach projektu znalazły się tam m.in. zakup 25 autobusów dla komunikacji miejskiej o napędzie hybrydowym, montaż 40 wiat przystankowych, w tym 10 wyposażonych w elektroniczny system informacji pasażerskiej, a także budowa parkingu na peryferiach Płocka, w pobliżu cmentarza komunalnego, przy drodze krajowej nr 60 w kierunku Ciechanowa, gdzie powstaną 223 miejsca dla samochodów oraz 100 miejsc dla rowerów.

Projekt obejmuje również rozbudowę ul. Łukasiewicza, jednej z głównych arterii wraz ze ścieżką rowerową i budową ronda oraz budowę ścieżki rowerowej przy ul. Tysiąclecia i Mickiewicza – obie inwestycje dotyczą centrum miasta.

Projekt rozwoju systemu zrównoważonego mobilności miejskiej w Płocku jest częścią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), czyli instrumentu wsparcia finansowego, który został stworzony przez samorząd Mazowsza dla pięciu tamtejszych subregionów w ramach unijnej perspektywy 2014-20 i uzyskał akceptację Komisji Europejskiej. Jego głównym celem jest równomierny rozwój całego województwa poprzez zintegrowane inwestycje o znaczeniu subregionalnym, czyli ponadlokalnym.

Pod koniec 2014 r. porozumienie w sprawie RIT - wtedy projekt określany był, jako Regionalny Instrument Terytorialny, podpisały władze Płocka oraz 11 okolicznych samorządów, w tym powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego, a także gmin: Słupno, Radzanowo, Stara Biała, Nowy Duninów i Łąck oraz miasta: Gąbina, Sierpc i Wyszogród.

Do RIT wpisano wówczas kilkanaście inwestycji, jak np. dokończenie budowy obwodnicy Płocka, rewitalizacja tamtejszego nabrzeża wiślanego czy rewitalizacja najstarszej części Gąbina. Plan zakłada także rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym budowę ścieżek rowerowych oraz modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej.

(PAP)