Jak podali we wtorkowym komunikacie przedstawiciele KSSE, walne zgromadzenie akcjonariuszy strefy zdecydowało o uzupełnieniu składu zarządu spółki, którego nowym członkiem i jednocześnie zastępcą prezesa został właśnie Michałek, wcześniej pełniący funkcję przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. Objął on nieobsadzone od czerwca 2015 r. stanowisko wiceprezesa.

"Uzupełnienie przez Ministerstwo Rozwoju składu zarządu, biorąc pod uwagę zadania stojące przed katowicką strefą, nastąpiło w dobrym czasie. Pan Janusz Michałek posiada duże doświadczenie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, które są częścią naszego core-businessu i od których zaczyna się każde partnerstwo z samorządem. Jednocześnie jego dotychczasowe wieloletnie kontakty z samorządami Żywiecczyzny będą atutem w prowadzeniu naszych zaplanowanych jeszcze w 2015 r. działań zmierzających do aktywizacji terenów strefy wzdłuż drogi S69" - skomentował we wtorek prezes Wojaczek.

W zarządzie strefy pozostali też dotychczasowi wiceprezesi: Mirosław Bubel, Jerzy Łoik, Ewa Stachura–Pordzik i Andrzej Zabiegliński.

"Cieszę się, że akcjonariusze docenili naszą dotychczasową pracę i ponownie obdarzyli nas zaufaniem. Mogę zadeklarować, że konsekwentnie będziemy dbać o rozwój Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Chcemy realizować nasze plany inwestycyjne na rok bieżący - założyliśmy pozyskanie 1 mld zł inwestycji i utworzenie nawet 1,5 tys. nowych miejsc pracy" - powiedział Wojaczek.

Piotr Wojaczek jest prezesem zarządu KSSE od 1996 r. Pod jego kierownictwem katowicka strefa zyskała miano największej specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce, a przeszło 220 firm rozpoczęło na jej terenach inwestycje o wartości przekraczającej 23 mld zł; pozwoliły one na utworzenie ponad 56 tys. miejsc pracy. Wojaczek jest przewodniczącym Konferencji Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej oraz członkiem Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

Akcjonariusze powołali nowego przewodniczącego Rady Nadzorczej KSSE, którym został mecenas Rafał Kolano. Zastąpił na tym stanowisku Bogusława Mąsiora. W skład rady wchodzą również zasiadający w niej dotychczas m.in. prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, prezydent Tychów Andrzej Dziuba oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów i UOKiK.

KSSE jest według Financial Times jedną z dwóch najlepiej rozwiniętych specjalnych stref ekonomicznych na świecie, jest też liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Zajmuje ponad 2 tys. hektarów na obszarze 42 gmin w woj. śląskim, opolskim i małopolskim. W tym roku strefa świętuje 20-lecie istnienia.

W ostatnich tygodniach media informowały o zmianach personalnych w zarządach niektórych specjalnych stref ekonomicznych w Polsce.(PAP)