Podczas czwartkowego briefingu w Katowicach ustępujący wojewoda Zygmunt Łukaszczyk podkreślił, że Litwa jest "bardzo doświadczonym, rozważnym prezesem WUG, a tym samym i urzędnikiem - w rozumieniu państwowej misji administracji rządowej". Zwrócił uwagę, że jego bogata kariera i doświadczenie mogą być w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu "bardzo pozytywnie spożytkowane".

Łukaszczyk wskazał, że szeroko rozumiana branża górnicza - z jej problemami - nadal dominuje w gospodarce regionu. "Tu trzeba ogromnej wiedzy, rozwagi, wielu lat doświadczeń, które pan prezes Litwa posiada" - ocenił odchodzący wojewoda. "Mówiąc językiem śląskim, jak się kogoś określa +bardzo porządny chop+, to taki jest pan prezes Litwa" - ocenił Łukaszczyk.

Piotr Litwa pochodzi z Katowic, 29 marca skończy 50 lat. Ma tytuł naukowy doktora nauk technicznych. Studiował na wydziale górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (technika eksploatacji złóż), podyplomowo ukończył studia problemów prawnych górnictwa na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Doktorat o wpływie czynników geotechnicznych na stan zagrożenia tąpaniami w wyrobiskach chodnikowych obronił w 2000 r. na wydziale górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracę w organach dozoru górniczego rozpoczął w 1992 r. - najpierw w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach, a potem w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach.

W 1995 r. przeszedł do Wyższego Urzędu Górniczego, od 1997 r. był wicedyrektorem kilku kolejnych departamentów tej instytucji. Od 2000 r. był dyrektorem okręgowych urzędów górniczych w Bytomiu, a potem w Gliwicach. Od stycznia 2005 r. pełnił funkcję wiceprezesa WUG, a prezesem Urzędu został z początkiem listopada 2008 r.

Niecały rok później, we wrześniu 2009 r., w kopalni Wujek-Śląsk w Rudzie Śląskiej w wyniku zapłonu i wybuchu metanu zginęło 20 górników, a 34 zostało rannych. Badająca przyczyny katastrofy specjalna komisja WUG wskazała na liczne nieprawidłowości w kopalni, które miały wpływ na tę katastrofę.

Już później z inicjatywy Litwy postulaty komisji badających przyczyny najtragiczniejszych katastrof w górnictwie posłużyły do skonstruowania strategicznego programu badawczego, w ramach którego tworzone będą rozwiązania służące bezpieczeństwu pracy w kopalniach.

Za kadencji Litwy WUG zaczął wprowadzać – na przykładzie górnictwa niemieckiego - zasadę „zero tolerancji” dla łamania przepisów. W kopalniach wytypowano szczególnie niebezpieczne rejony pozostające pod wzmożonym nadzorem nadzoru górniczego. Litwa jest także zwolennikiem wprowadzenia „czarnych skrzynek” rejestrujących parametry w zagrożonych rejonach.

Pod kierownictwem Litwy WUG zainicjował nowe formy promocji bezpiecznych zachowań pracowników, m.in. poprzez publikację filmów na ten temat w internecie, czy wyróżnianie nagrodami „Dzielny górnik” tych, którzy bohatersko lub zgodnie z zasadami zachowali się w trudnych sytuacjach przy pracy. Od kilku lat Urząd przyznaje też nagrody „Karbidka” dziennikarzom piszącym o bezpieczeństwie w pracy w górnictwie.

Litwa jest członkiem sekcji technologii górniczych Komisji Górniczej Polskiej Akademii Nauk, został też członkiem Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk na lata 2011-2014. Jest również autorem i współautorem wielu publikacji i referatów. Ma żonę i syna. Wśród zainteresowań wymienia turystykę i narciarstwo alpejskie. (PAP)