Projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego 2014-2020. Umowy partnerskie ws. jego realizacji podpisali w poniedziałek przedstawiciele samorządu woj. opolskiego, prezydent Opola, a także włodarze dziewięciu z jedenastu w sumie powiatów w regionie.

Jak tłumaczył na towarzyszącej podpisaniu umów konferencji dyrektor departamentu edukacji i rynku pracy opolskiego urzędu marszałkowskiego Zbigniew Kubalańca - celem tego projektu jest modernizacja i doposażenie bazy szkolnictwa zawodowego w regionie w celu lepszego dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Kubalańca podał, że zadanie to rozpoczyna się w tym roku, a kończy w przyszłym. Zaznaczył, że to jedyny projekt unijny w tej perspektywie finansowej UE, który „w sposób infrastrukturalny dofinansowuje szkolnictwo zawodowe”. „To oznacza, że będą to jedyne środki finansowe na to, aby zmodernizować sobie bazę szkolnictwa zawodowego” – doprecyzował.

Wyjaśnił, że wsparcie dotyczyć będzie kształcenia zawodowego w branżach określonych jako kluczowe w strategii woj. opolskiego na lata 2014-2020. Są to np. branża chemiczna, budowlana, maszynowa i elektromaszynowa, paliwowo-energetyczna, rolno-spożywcza, drzewno-papiernicza czy metalowa i metalurgiczna.

Zaplanowane w ramach projektu inwestycje mają pomóc zróżnicować ofertę kształcenia zawodowego i dopasować ją lepiej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Pieniądze mają być przeznaczone na modernizację obiektów kształcenia, np. przystosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji pracowni zawodowych czy na wyposażenie pracowni, np. na zakup sprzętu wymaganego do nauki zawodu.

Każdy z samorządów będzie musiał zapewnić do realizacji zaplanowanych w ramach projektu zadań wkład własny w wysokości 15 proc. Największe inwestycje planowane są w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu (dofinansowanie w ramach projektu dla miasta wyniesie niespełna 1,1 mln euro); w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie (dofinansowanie dla pow. nyskiego wyniesie blisko 722 tys. euro) oraz w szkołach kształcenia zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu i Prudniku. Pow. kędzierzyńsko-kozielski ma na ten cel dostać dofinansowanie w kwocie ponad 701 tys. euro, a prudnicki blisko 718 tys. euro.

Starosta strzelecki Józef Swaczyna powiedział PAP, że w jego powiecie za unijne pieniądze w ramach projektu zmodernizowane zostaną i doposażone sale do nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Wartość tej inwestycji w sumie wyniesie blisko 500 tys. euro. Swaczyna podkreślił, że zarówno po zapotrzebowaniu na rynku pracy, jak i zainteresowaniu młodzieży widać potrzebę rozwoju i wspierania szkolnictwa zawodowego. Zwłaszcza – jak dodał - na Śląsku, gdzie młodzież często tradycyjnie „najpierw zdobywa zawód, a potem kształci dalej, aż do inżyniera”.
Swaczyna powiedział też, że ma nadzieję, iż doposażone dzięki projektowi unijnemu Centra Kształcenia w powiecie strzeleckim oraz powiatach sąsiednich będą kształcić odpowiednich ludzi do pracy dla inwestorów, których przybywa np. na terenie pobliskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ujeździe.

Szef departamentu edukacji i rynku pracy opolskiego urzędu marszałkowskiego dodał, że Opolszczyzna to jeden z liderów w kraju pod względem zainteresowania szkolnictwem zawodowym wśród młodzieży. „W ubiegłym roku nasi uczniowie wybierali częściej szkoły zawodowe, niż szkoły ogólnokształcące” - poinformował. (PAP)