Jak podała PAP w poniedziałek rzeczniczka olsztyńskich wodociągów Anita Chudzińska, spółka złożyła do prezydenta Olsztyna wniosek o zatwierdzenie taryf za dostawę wody i odbiór ścieków obowiązujących po 1 stycznia 2018 r.

Jak wyjaśniła Chudzińska, zgodnie z kalkulacją za metr sześc. wodościeku mieszkańcy Olsztyna zapłacą 10,38 zł brutto, tj. 43 gr więcej. Za m sześc. wody gospodarstwa domowe zapłacą 4,16 zł brutto (obecnie 3,99 zł), a za m sześc. odprowadzonych ścieków 6,22 zł (5,96 zł).

Jak podkreślili przedstawiciele olsztyńskich wodociągów, wpływ na wzrost ceny mają m.in. koszty gospodarki osadowej, a także wzrost podatków i opłat.

"Prezydent Olsztyna sprawdza, czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami i skieruje je następnie do zatwierdzenia przez Radę Miasta, prawdopodobnie na sesji pod koniec listopada" - dodała Chudzińska.

Wkrótce Sejm zajmie się zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która – wg przedstawionego projektu – zmienia sposób zatwierdzania taryf za dostawę wody i odbiór ścieków. 10 października rząd przyjął projekt noweli ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, której konsekwencją będzie powołanie regulatora cen wody.

Do końca 2017 r. zadania organu regulacyjnego będzie wykonywał prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Od 1 stycznia 2018 r. rolę tę przejmie prezes PGW "Wody Polskie" albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej PGW "Wody Polskie".

Zadaniem organu regulacyjnego będzie m.in. opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków; rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług.

Rozwiązanie to ma przyczynić się do wyeliminowania ryzyka nieuzasadnionego wzrostu stawek opłat oraz cen za pobór wody i odprowadzanie ścieków. (PAP)